Speak cloud in yellow and green
Speak cloud in yellow and green

Meertalige corpora

Mode switches
Tijdsduur
1 januari 2023 tot 31 januari 2024
Projecttype
Onderzoek

Sinds het project Nachbarsprache & buurcultuur (2017 - 2021, Interreg) hebben verschillende onderzoekers van CLS en de Duitse universiteiten Duisburg-Essen, Bielefeld en Paderborn, allen betrokken bij SLA en didactiek, corpusvoorbeelden samengesteld van RL en online discussies waarin taalwisselingen hebben plaatsgevonden. De gemeenschappelijke richtlijn voor deze corpora was dat kleine groepen adolescenten werden uitgenodigd om samen te werken in een educatieve context, en dat in deze groepen ten minste twee moedertaalsprekers van het Nederlands en twee moedertaalsprekers van het Duits aanwezig waren. Zij werkten aan het oplossen van een taak en waren vrij om de taalmodus te kiezen die hen goed uitkwam.

Niet minder dan vier meertalige corpora zijn in dit project (of bij gelegenheid daarvan) samengesteld. Geen van de corpora is echter klaargemaakt voor publicatie in DANS (noch zijn ze gecontroleerd op analytische fouten).

Op basis van deze meertalige corpora zal een analyse-instrument worden ontwikkeld en getest, waarin modus switch (in tegenstelling tot code switch) wordt geoperationaliseerd. Een voorbeeld van een modus switch is wanneer deelnemers kiezen voor lingua receptiva, wanneer zij zich onzeker voelen in de moedertaal van hun partner. Een andere modus switch is de overstap naar het Engels als lingua franca, wanneer deelnemers zich in geen van beide talen op hun gemak voelen. De meest voorkomende modus is waarschijnlijk L1-L2, maar dit moet nog worden onderzocht.

Het idee is om ten minste vier deelmonsters samen te stellen en deze voor te bereiden voor publicatie op internet (in DANS of anderszins), en ze beschikbaar en doorzoekbaar te maken, zodat andere onderzoekers van de gegevens kunnen profiteren.

1.      7 discussies van in totaal 30 Nederlandse en Duitse leerlingen, 130 pagina's (in Word) transcript, 5 uur discussie

2.      23 discussies van 37 Nederlandse en 42 Duitse leerlingen, 235 pagina's transcript, waarin ook Engels wordt gebruikt [idem]

3.      Online corpus (chat-communicatie, eMMA-project) van 7 groepen (80 Nederlandse, Duitse en internationale leerlingen), circa 1000 pagina's (Chat)

4.      5-6 discussies van 22 Nederlandse en Duitse leerlingen [de verzameling vindt plaats in januari, er worden ca. 100 pagina's transcript verwacht].

Deze corpora vormen de basis voor verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van de eerste en tweede taalverwervingspraktijk en variatie in tweede taalgebruik.

Contactinformatie