Exhibition of the Bergen-Berlsen interactive exploration (Future Memory Foundation 2019)
Exhibition of the Bergen-Berlsen interactive exploration (Future Memory Foundation 2019)

MEMORISE

Virtualisatie en multimodale verkenning van erfgoed over nazivervolging

Dit gezamenlijke onderzoeksproject van het Donders Institute’s Laboratory of Synthetic Perceptive, Emotive, and Cognitive Systems (SPECS) en het Radboud Institute for Culture and History (RICH) maakt deel uit van MEMORISE, een project gefinancierd door de EU, dat als doel heeft Heritage related to Nazi Persecution (HNP) (Nederlands: erfgoed gerelateerd aan nazi-vervolging) te conserveren en te presenteren in het post-witness tijdperk. 

Paul Verschure shows Queen Elisabeth the Future Memory AR application for Bergen-Belsen

HNP heeft verschillende vormen, zoals dagboeken, brieven en getuigenissen, die herinneringen van ooggetuigen vastleggen. Registers zoals overlijdensakten, deportatiestatistieken en historische foto's kunnen belangrijke contextuele informatie bieden bij deze herinneringen. 

MEMORISE zal een theoretisch kader bouwen voor het conserveren en verbeteren van HNP door het virtualiseren en koppelen van multimodale databronnen over HNP en door nieuwe digitale technologieën te ontwikkelen en beschikbaar te stellen zodat men HNP kan raadplegen, verder kan verkennen en zich erin kan verdiepen. Deze digitale hulpmiddelen omvatten de ontwikkeling van een nieuwe smartphone-app die de ervaringen van slachtoffers vertelt aan de hand van dagboeken, augmented reality (AR) toepassingen om de ervaringen van bezoekers aan gedenkplaatsen te verbeteren en een webgebaseerde interface die toegang geeft tot alle materialen en verhalende virtuele ervaringen ondersteunt voor iedereen, en ook een user model en AI-engine om gebruikers geïndividualiseerde ervaringen te bieden om meer te leren over HNP.

Screenshot of the Virtual Visit app of Bergen-Belsen

Het team van Radboud werkt aan een werkpakket binnen MEMORISE dat zich richt op het definiëren en verzamelen van impliciete en expliciete metingen in gebruikerstesten om geïndividualiseerde leerervaringen voor gebruikers te bieden en de effectiviteit van online en on-site virtuele gebruikersinterfaces voor voorlichting over HNP te evalueren en te vergelijken.

De individualisering wordt gerealiseerd door een nieuwe synthetic agent (AI-engine) te bouwen die gebaseerd is op neurowetenschappelijke principes om de cognitieve toestand van gebruikers te begrijpen en te helpen bij het verkennen van historische datasets. Deze agent zal gebaseerd zijn op een cognitieve architectuurtheorie die zijn waarnemings-, cognitie- en actiecapaciteiten implementeert. Verder werkt ons team samen met partners van MEMORISE om bestaande virtuele omgevingen van het concentratiekamp Bergen-Belsen en het doorgangskamp Westerbork te verbeteren en verder te cureren. De virtuele modellen van deze kampen, waarvan nauwelijks nog fysieke gebouwen over zijn, zijn oorspronkelijk gemaakt door de Future Memory Foundation.

Screenshot of Virtual Visit app of Bergen-Belsen

The further developed environments will be accessible to users via in-situ AR technology for individual and group exploration and an off-site web-based 3D exploration, curated with contextual documents such as audio narrations, photos and diaries of the victims. 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101061016.

Partners

  • University of Southern Denmark (SDU)
  • Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  • Herdenkingscentrum Bergen-Belsen
  • Fluxguide
  • Semantic Web Company
  • Hebrew University of Jerusalem (HUJI)
  • Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
  • Future Memory Foundation
  • Bergen Belsen project

Contactinformatie