Carolin Ossenkop
Carolin Ossenkop

Met paarden omgaan om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het universitair onderwijs is ingericht voor het aanleren en trainen van cognitieve vaardigheden. Voor professionele en persoonlijke vaardigheden als samenwerken, grenzen stellen en omgaan met onzekerheden leent deze vorm van onderwijs zich niet voldoende. Hoe kan omgaan met paarden helpen bij het aanleren hiervan?

Studenten worden in hun studieprogramma geacht om persoonlijke en professionele vaardigheden als samenwerken, een planning maken en grenzen stellen in de praktijk te brengen. Deze worden gecultiveerd door ervaring, reflectie en experimenteren. Maar door de grote nadruk op cognitief leren aan de universiteit worden die vaardigheden niet voldoende getraind en studenten worstelen hier dan ook veel mee.

Door het klaslokaal hiervoor uit en de praktijk in te gaan, kunnen die vaardigheden goed worden ontwikkeld. Het omgaan met paarden leent zich hier uitstekend voor. Paarden zijn namelijk vergevingsgezind, eerlijk en gevoelig voor hun omgeving, waardoor ze direct en intuïtief reageren op lichaamstaal of gedrag.

Gewenste oplossing

Het doel van dit voucherproject is voor Carolin Ossenkop dan ook het opzetten van een leeromgeving waar professionele en persoonlijke vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door concrete activiteiten met paarden. Deze activiteiten worden vormgegeven op basis van de cyclus van Kolb (2015), die bestaat uit het opdoen van concrete ervaring, reflectieve observatie, abstracte conceptualisatie en actief experimenteren.

Een visuele representatie van de leercyclus van Kolb
Een vereenvoudigde weergave van de leercyclus van Kolb

Plan van aanpak

Allereerst zal voor het opzetten van deze leeromgeving onderzocht worden welke onderwerpen geschikt zijn voor het omgaan met paarden en welk materiaal daarvoor nodig is. Dit wordt onderzocht in overleg met verschillende relevante partijen, zoals de Honours Academy, enkele doctoraalprogramma’s of andere geïnteresseerde partijen binnen de Radboud Universiteit. Op basis hiervan wordt een pilot ontwikkeld waar enkele studenten van het Honoursprogramma in zullen participeren. Na afloop zal worden overlegd hoe de sessies gefinancierd kunnen worden zodat ze in het reguliere curriculum kunnen worden aangeboden, alsook hoe ze aantrekkelijk gemaakt kunnen worden om aan deel te nemen.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.