Meta-CLI
Meta-CLI

Meta-CLI

Een webapp voor een community-augmented meta-analyse van tussentaalinvloed bij meertalige kinderen
Tijdsduur
2024
Projectleden
Chantal van Dijk , Elise van Wonderen , dr. S. Unsworth (Sharon)
Projecttype
Onderzoek

In een recente meta-analyse (van Dijk et al., 2022) hebben we laten zien dat bestaande studies naar cross-linguistic influence ('tussentaalinvloed') bij meertalige kinderen op veel verschillende manieren variëren: niet alleen in hun methodologie en de onderzochte taaleigenschap, maar ook in hun operationalisatie van cross-linguistic influence en de voorspellers daarvan, en in de systematiek waarmee ze op cross-linguistic influence testen. Hoewel er dus veel bewijs is voor cross-linguistic influence in de taalproductie en het taalbegrip van meertalige kinderen, blijft het precieze mechanisme erachter en de voorspellers ervan, zoals 'taaldominantie' en 'taaloverlap', ter discussie staan. Bovendien toonde de meta-analyse aan dat vrijwel alle opgenomen onderzoeken niet genoeg proefpersonen hadden (oftewel, ze waren 'underpowered'). Dit betekent dat de resultaten van individuele studies zorgvuldig geïnterpreteerd moeten worden.

Meta-CLI is een samenwerkingstool voor onderzoekers op het gebied van meertaligheid bij kinderen, waar ze gegevens over cross-linguistic influence kunnen delen en gebruiken om de beperkingen van individuele experimenten te ondervangen. Meta-CLI is een community-augmented meta-analyse. Dat is een combinatie van een meta-analyse en een 'open repository'. In tegenstelling tot de traditionele, statische meta-analyse, zijn community-augmented meta-analyses dynamisch en fungeren daardoor als een continu bijgehouden samenvatting van eerdere studies. Tegelijkertijd geven ze een duidelijker inzicht voor een specifieke onderzoeksvraag (zie Tsuji, Bergmann & Cristia, 2014).

Het doel van Meta-CLI is drieledig: (i) meer en systematisch bewijs verzamelen over cross-linguistic influence door onderzoekers in staat te stellen hun onderzoeksresultaten over cross-linguistic influence toe te voegen aan de database van onze originele meta-analyse; (ii) de onderzoeksgemeenschap toegang geven tot de meest recente informatie over cross-linguistic influence; en (iii) wetenschappers in staat stellen om hun eigen meta-analyses uit te voeren op (een subset van) de database. De resultaten van deze analyses zullen niet alleen ons begrip van cross-linguistic influence bevorderen, maar ze kunnen ook gebruikt worden door individuele onderzoekers om het vermogen te berekenen bij het ontwerpen van toekomstige studies. 

Meta-CLI is beschikbaar via https://cls.ru.nl/meta-CLI/.  Meer informatie en instructies over het gebruik van Meta-CLI zijn beschikbaar in het Engels via deze handleiding.

Ga naar de Meta-CLI tool

Dankwoord

De Meta-CLI app is ontwikkeld in samenwerking met het Humanities Lab van de Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland. In het bijzonder zijn we Wessel Stoop, Erwin Komen en Susan Even dankbaar voor hun geduld en volharding in het ontwikkelen (en herontwikkelen) van deze tool.

Financiering

Meta-CLI app is gefinancierd door het NWO (subsidie 23000407, toegekend aan Sharon Unsworth) en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.