Je ziet een anatomisch voorbeeldmodel van een mens, waarbij de helft van het schedel en de onderliggende spieren zichtbaar zijn.
Je ziet een anatomisch voorbeeldmodel van een mens, waarbij de helft van het schedel en de onderliggende spieren zichtbaar zijn.

Multidimensionaal leren voor - en door - (bio)medische studenten

Comenius Teaching Fellowship
Tijdsduur
2020
Projecttype
Onderzoek

Dylan Henssen, radioloog/nucleair geneeskundige i.o. aan de afdeling Beeldvorming van het Radboudumc, heeft onlangs een Comenius Teaching Fellowship ontvangen. Dylan merkte dat studenten (bio)medische wetenschappen vaak moeite hebben om zich anatomische structuren in 3D voor te stellen en om de onderlinge verhoudingen daarvan te doorgronden. Een innovatieve toepassing van mixed-reality helpt de studenten hierbij.

Aanleiding

Studenten hadden moeite met het visualiseren van anatomische structuren. Het gebruik van scans in onderwijs over anatomie is tijdrovend, passief en wordt vaak saai gevonden door studenten. Hierdoor hebben studenten ook minder motivatie om het te begrijpen. Samen met Guido de Jong ontwikkelde Dylan daarom een app die scans omzet in 3D, waar zij later een proeftuinsubsidie voor ontvingen. Sindsdien is de app continu in ontwikkeling geweest, waar de studenten veel bij betrokken werden. 

Aanpak binnen het project

De app GreyMapp wordt momenteel gebruikt bij onderwijs in de snijzaal. Studenten kunnen zo binnen en buiten de snijzaal gemakkelijk de hersenanatomie bestuderen en raadplegen op elk gewenst moment. Momenteel wordt de app klaargemaakt om ook ingezet te worden in andere gebieden van de anatomie. Met gebruik van een app kunnen studenten zelf uitzoeken welke structuren ze moeilijk vinden. Via een drag-and-drop systeem kunnen studenten zelfgemaakte modellen van structuren delen met andere studenten en zo van elkaar leren.

Deze modellen kunnen bekeken worden met augmented en virtual reality en kunnen bijvoorbeeld ook geprint worden met een 3D-printer. Het gebruik van de app met virtual reality kan op de faculteit, maar met onderwijs op afstand kunnen studenten thuis ook van de app gebruik maken met augmented reality. De app kan ook ingezet worden in onderwijs van andere studies, zoals bijvoorbeeld Technische Geneeskunde, Psychologie en Artificial Intelligence.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouder, Dylan Henssen, via dylan.henssen@radboudumc.nl.