Visserij
Visserij

N-SAFE

NGOs Securing Fisheries Environments: Understanding NGO-State Fisheries Protection Programs
Tijdsduur
2021 tot 2024
Projectleden
dr. J.M. Joachim (Jutta) , Patrick Cullen (Fridtjof Nansen Institute) , Teale Phelps Bondaroff (Oceans Asia) , Mette Eilstrup-Sangiovanni (Cambridge University) , Howard Ernst (US Naval Academy) , Geir Hønneland (Norwegian Institute of International Affairs)
Projecttype
Onderzoek

Het N-SAFE-project onderzoekt de nieuwe rol die niet-gouvernementele organisaties (NGO's) spelen bij hun samenwerking met regeringen overal ter wereld in de wereldwijde strijd tegen illegale visserij.
 
Deze gezamenlijke visserijbeschermingsprogramma's van NGO's en regeringen blijven onderbelicht. Als gevolg daarvan weten we heel weinig over de technische aard en inhoud van deze nieuwe visserijprogramma's van NGO-staten, hun doeltreffendheid en impact, en hun mogelijke navolging elders. We weten ook weinig over de politieke gevolgen van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de rechtshandhaving aan een NGO, zowel voor de regeringen als voor de NGO's. Kunnen NGO's een productieve rol spelen bij de bestrijding van de internationale illegale visserij op volle zee? Kunnen op vrijwilligers gebaseerde maritieme NGO's veranderen van "activistische" organisaties in verantwoordelijke en effectieve overheidspartners? Wat zijn de politieke gevolgen van de introductie van een NGO in wat traditioneel een rechtshandhavingsfunctie van de staat is?
 
Het N-SAFE-team probeert antwoorden op deze vragen te vinden door de NGO- en overheidsactoren die betrokken zijn bij deze opwindende nieuwe programma's die overal ter wereld opduiken, te ontmoeten en te bestuderen.

Financiering

Research Council of Norway

Partners

Fridtjof Nansen Institute

Contactinformatie