Naar duurzame inzetbaarheid van personeel in de ouderenzorg

Een organisatorische benadering
Tijdsduur
1 september 2021 tot 31 augustus 2025
Projecttype
Onderzoek

Medewerkers in de ouderenzorg worden geconfronteerd met een toenemend aantal bewoners met complexe zorgbehoeften, personeelstekorten en veeleisende werkomstandigheden. Veel oudere zorgmedewerkers overwegen het beroep te verlaten of denken dat ze niet in staat zijn door te gaan tot hun pensioenleeftijd. Ons doel is daarom om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid (SE) van oudere zorgmedewerkers door a) systematisch literatuuronderzoek te doen naar de effectiviteit van interventies op het werk gericht op de SE van oudere zorgmedewerkers, b) de behoeften van oudere zorgmedewerkers ten aanzien van SE kwalitatief in kaart te brengen en c) een interventie (gebaseerd op a en b) te ontwikkelen, implementeren en evalueren om de SE van oudere zorgmedewerkers te verbeteren.

Contactinformatie

Contactpersoon