Employer retirement
Employer retirement

Naar een beter begrip van ongelijkheid op latere leeftijd

De rol van levenslopen in de domeinen werk, familie en gezondheid in het economische, sociale en psychologische welbevinden van gepensioneerden
Tijdsduur
1 april 2021 tot 31 maart 2025
Projectleden
dr. M. Visser (Mark) M. Firat (Mustafa) MSc prof. dr. G.L.M. Kraaykamp (Gerbert) , Marleen Damman , Joop Schippers , Monika von Bonsdorff , Jonas Radl , Jan Paul Heisig
Projecttype
Onderzoek

In hoeverre bepaalt de levensloop in de domeinen werk, familie en gezondheid wanneer een persoon met pensioen gaat en of dat (on)vrijwillig gebeurt? En in hoeverre bepaalt de levensloop en de transitie van werk naar pensioen het welbevinden van gepensioneerden? Het doel van dit project is antwoord te geven op deze en meer vragen om inzicht te verschaffen in de mate van ongelijkheid op latere leeftijd en de verklaringen van deze ongelijkheid. Het project omvat tevens een cross-nationale vergelijking van 29 Europese landen, waaronder Nederland, naar de invloed van sociale zekerheidstelsels en pensioenbeleid op ongelijkheid op latere leeftijd.

Financiering

Partners

Contactinformatie

Contactpersoon