Girl reading a Spanish textbook upside down
Girl reading a Spanish textbook upside down

Nadruk in beweging

De prosodie van een tweede taal (L2) is notoir moeilijk te verwerven. Het vereist de beheersing van een reeks ingebedde multimodale systemen, waaronder articulatie en gebaren. Handgebaren worden namelijk geproduceerd in nauwe synchronie met gesproken prosodie. Het blijft onduidelijk hoe de articulatorische en gebarensystemen op elkaar inwerken bij het verwerven van de prosodie van de L2, vooral wanneer L1-patronen productie in de L2 beïnvloeden. Onze interdisciplinaire pre-geregistreerde studie onderzoekt hoe Nederlandse leerders van het Spaans de klemtoon produceren in spraak en gebaar van Spaans-Nederlandse cognaten (woorden die in vorm en inhoud bijna of helemaal identiek zijn in het Nederlands en Spaans, bijvoorbeeld profeSOR in het Spaans vs. proFESsor in het Nederlands). We voeren akoestische analyses uit om te beoordelen of gebaren L2-leerders helpen om de klemtoon op de juiste lettergreep te leggen en of gebaren de akoestische aspecten van klemtoon versterken door de biomechanische koppeling tussen de spieren die het respiratiesysteem aansturen en de spieren die handgebaren aansturen. Bovendien testen motion-tracking en tijdreeksanalyses of de synchroniciteit van gebaren en prosodie versterkt is in cognaten met de klemtoon op dezelfde lettergeep in het Nederlands en Spaans versus cognaten die de klemtoon niet op dezelfde lettergeep hebben in beide talen. Zo kunnen we aantonen of de timing van gebaren bevooroordeeld is in de richting van de L1 (of L2) (bijvoorbeeld wanneer de spreker profeSOR zegt in het Spaans, maar het gebaar produceert op de Nederlandse beklemtoonde lettergreep -fes). We zullen dus ontdekken hoe sprekers omgaan met gebaar-, articulatie-, en cognitieve factoren die in overeenstemming moeten worden gebracht om efficiënte spraakproductie mogelijk te maken, wat implicaties heeft voor theorieën over gebaar-spraakinteractie en multimodale L2-verwerving.

Project website

Financiering

Partners

  • Het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag
  • Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Contactinformatie