Nijmeegse Longitudinale Studie

Ruim 25 jaar onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen

De Nijmeegse Longitudinale Studie (NLS) volgt sinds 1998 een groep kinderen in hun ontwikkeling. Het doel is te onderzoeken hoe het functioneren van kinderen op verschillende leeftijden beïnvloed wordt door hun interacties met ouders en leeftijdgenoten, in wisselwerking met hun temperaments- en persoonlijkheidskenmerken. 

Waarom de NLS? 

Het onderzoek heeft als voornaamste doel om een diepgaand begrip te krijgen van de sociale ontwikkeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het richt zich op de relaties met ouders, verzorgers, vriendjes, vriendinnetjes, leeftijdsgenoten, romantische partners, vrienden en zelfs collega's. Door dit onderzoek kunnen we beter begrijpen hoe deze sociale interacties de ontwikkeling van individuen beïnvloeden, wat van cruciaal belang is voor het bevorderen van gezonde relaties en welzijn op verschillende levensfasen.

Hoe doen wij onderzoek?

Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van kinderen, zijn verschillende gegevens verzameld tijdens huis- en schoolbezoeken, evenals bezoeken aan de universiteit. Hiervoor zijn diverse methoden gebruikt, zoals vragenlijsten, observaties, computertaken en MRI-onderzoek. De meest recente metingen zijn uitgevoerd via online vragenlijsten. Door deze gevarieerde methoden jaar na jaar toe te passen, konden we ze optimaal aanpassen aan de vaardigheden en ontwikkelingen die op elke leeftijd het belangrijkst zijn. Hierdoor sluit het onderzoek goed aan bij de interesses en prioriteiten van de deelnemende kinderen, en houdt het rekening met wat hen op elke leeftijd het meest bezighoudt. Op deze manier kunnen we een diepgaand inzicht krijgen in de ontwikkeling van het kind.

 

Resultaten

In totaal hebben er nu 13 meetrondes plaatsgevonden. Wil je meer informatie over deze meetrondes, neem dan contact op met ons via nls [at] psych.ru.nl