On the Move: Transition towards Sustainable Mobility
On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

De negatieve effecten van ruimtelijke mobiliteit (zoals congestie, onveiligheid, gebruik van fossiele brandstoffen en landgebruik) creëren een sterke druk om over te stappen op een duurzamer mobiliteitssysteem. Dit vraagt om trendbrede veranderingsstrategieën. De besluitvorming over dergelijke strategieën is echter omgeven met vele, vaak grote, onzekerheden. Traditionele trend-extrapolerende modellen die gebruikt worden om de toekomst te verkennen (het traditionele 'predict and act' paradigma) passen niet bij deze uitdaging. Daarom wordt in dit onderzoek gekozen voor een paradigma van "monitoren en aanpassen", gebaseerd op een totaal andere systeembenadering. Het beoogt een interdisciplinaire en creatieve manier van toekomstdenken, en het initiëren van interventies. Deze systeembenadering is gebaseerd op creatieve en participatieve methoden voor het in kaart brengen van systemen, het ontwerpen en modelleren van interventies, en het visualiseren van hun effecten. Om deze benadering en ondersteunende instrumenten uit te werken, wordt het mobiliteitssysteem geconceptualiseerd als een actor-gedrag-driehoek met interacterend gedrag op verschillende niveaus. Dit betreft het keuzegedrag van consumenten, het gedrag van private aanbieders van mobiliteitsdiensten, en het gedrag van overheidspartijen (op alle niveaus) dat tot uiting komt in publieke instellingen. Er worden vijf deelprojecten voorgesteld. Drie deelprojecten richten zich op gedragsanalyses: (i) tussen overheidsorganisaties en consumenten (individuen of bedrijven), (ii) tussen overheidsorganisaties en dienstverleners, en (iii) tussen dienstverleners en consumenten. Daarnaast worden in twee deelprojecten aanpassingsstrategieën voor het systeem als geheel onderzocht, waarbij plausibele toekomsten van het systeem worden geanalyseerd die voortvloeien uit de beslissingen van de geïdentificeerde actoren in het systeem.

Financiering

Partners

Onderstaande organisaties en bedrijven dragen in samenwerkingsverband bij aan dit project. 

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.

Contactpersoon