Ondernemingsgericht privaatrecht & ESG

Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Duurzaamheid raakt alle facetten van het ondernemen en de onderneming. In internationale documenten en in de literatuur heeft duurzaamheid zich vertaald in een drietal factoren die als knopingspunten dienen voor het beoordelen van de maatschappelijke impact van het handelen van actoren binnen het ondernemingsgerichte privaatrecht, zoals de curator, de commissaris, de accountant en de vermogensbeheerder. De factoren staan bekend onder de afkorting ESG, voluit environmentalsocial en governance. De bijdragen in deze bundel belichten, vanuit het perspectief van de verschillende actoren, de positiefrechtelijke rechten en verplichtingen van die actor met een ESG-achtergrond, maar ook de risico’s die voor hen (kunnen) voortvloeien uit ESG-criteria.