Logo StudentinzetopSchool
Logo StudentinzetopSchool

Onderzoek naar de interventie StudentinzetopSchool

Een effectstudie gericht op de leerprestaties van leerlingen, de ervaren werkdruk van docenten en de wens van studenten om werkzaam te zijn in het onderwijs.

Wat is StudentinzetopSchool?

StudentinzetopSchool is een landelijk initiatief waarbij studenten uit het hoger onderwijs worden ingezet in middelbare scholen om zo leerlingen en docenten te ondersteunen. De studenten begeleiden leerlingen bijvoorbeeld bij het zelfstandig werken in de klas of geven individuele leerlingen extra uitleg.

De studenten worden tijdens een trainingsbijeenkomst, gegeven door lerarenopleiders van de desbetreffende universiteit, voorbereid op hun inzet op de middelbare school.

Verschillende initiatieven, allen non-profit van opzet en verspreid over Nederland, werken samen binnen StudentinzetopSchool.

Meer weten over StudentinzetopSchool?

Ga naar de website www.studentinzetopschool.nl/.

Waarom dit www.studentinzetopschool.nlonderzoek?

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voeren KBA Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar StudenteninzetopSchool. Binnen dit programma worden 13 interventies wetenschappelijk onderzocht op de mate waarin deze interventies effectief zijn in het ondersteunen van leerlingen.

StudentinzetopSchool is één van de door de NRO als kansrijk aangemerkte interventies om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Wij gaan onderzoeken of de inzet van een student inderdaad een positieve bijdraagt aan de leerprestaties van leerlingen en aan kansengelijkheid in het onderwijs. Ook gaan we onderzoeken wat het effect is van de inzet van een student op de ervaren werkdruk van de docent. Daarnaast willen we onderzoeken of deze interventie bijdraagt aan de mate waarin studenten geïnteresseerd zijn in een loopbaan in het onderwijs.

Uitvoering van het onderzoek en wat het oplevert

In schooljaar 2023-2024 doen tenminste 16 scholen mee aan het onderzoek. Studenten zullen op deze scholen in twee perioden van 10 weken, vier uur per week door een docent worden ingezet. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt er informatie verzameld bij docenten, studenten, leerlingen en scholen. Deze informatie wordt in schooljaar 2024-2025 geanalyseerd. Aan het einde van dat schooljaar zal een onderzoeksrapport verschijnen met daarin de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten geven inzicht in welke mate de beoogde doelen van de interventie StudentinzetopSchool worden behaald.

Financiering

Partners

Contactinformatie