Onderzoek naar Mindfulness Training voor Hooggevoelige Personen: Deelnemers gezocht

Tijdsduur
2023 tot 2024
Projecttype
Onderzoek

Bent u hooggevoelig? Binnen reisafstand van Nijmegen? Wil jij een steentje bijdragen aan de vooruitgang van de wetenschap over hooggevoeligheid? Dan kunt u mogelijk meedoen met ons onderzoek.

High Sensitive Personality (HSP) kenmerken

HSP is een persoonlijkheidseigenschap en houdt in dat iemand gevoeliger is voor subtiele prikkels en emoties, zowel positieve als negatieve. Ongeveer 15-20% van de mensen heeft deze eigenschap. HSP staat ook wel bekend als hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. HSP heeft de volgende kenmerken:

 • Diepere informatieverwerking (bijvoorbeeld de neiging om veel over dingen na te denken, of alle mogelijkheden afwegen voordat u een beslissing maakt)
 • Intense emoties en hoge empathie
 • Bewust van kleine veranderingen in de omgeving
 • Snel overprikkeld raken (bijvoorbeeld moe worden in een omgeving met veel mensen en geluid)

Waarom dit onderzoek?

HSP is een eigenschap die gepaard gaat met het vermogen om te genieten van de kleine dingen in het leven. Maar HSP kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals het gemakkelijker ervaren van stress, overprikkeling en verminderd welzijn. Onze studie heeft tot doel te onderzoeken of en hoe een mindfulness training hooggevoelige personen kan helpen deze uitdagingen beter aan te pakken en hun mentale en psychosomatische gezondheid te verbeteren.

Wat houdt deelname in?

Onze deelnemers zijn volwassenen met hooggevoeligheid (HSP). U wordt willekeurig toegewezen aan een van twee groepen: één groep krijgt een mindfulness-stressreductie training (MBSR) die aangepast is voor hoge gevoeligheid, de andere is de wachtlijstcontrolegroep. U vult voor en na de studie thuis zelfrapportagevragenlijsten in over geestelijke gezondheid, welzijn en mindfulness. We willen ook met enkele mindfulness-deelnemers praten via online interviews over hun ervaringen.


Let op: Als u in de wachtlijstgroep zit, volgt u geen mindfulness-training. U draagt echter bij aan de wetenschap rond hooggevoeligheid. Een bijdrage aan zowel mindfulness- als wachtlijstcontrolegroep is van onschatbare waarde voor het versterken van solide wetenschap rond hoogsensitiviteit. Met behulp van ons onderzoek hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van de mentale kracht en welzijn van hooggevoelige mensen.

Hoe u mee kunt doen?

Ziet u uzelf als hooggevoelig, herkent u zich in (een aantal van) de bovenstaande kenmerken en heeft u interesse om mee te doen aan ons onderzoek? Dan zouden we het waarderen als u een korte vragenlijst zou willen invullen. Het invullen kost 10-15 minuten.


Op basis van uw antwoorden in de vragenlijst beoordelen we of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. Als dat het geval is, nemen we contact met u op via telefoon of e-mail. Let op: Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan we nodig hebben, dan bestaat er de mogelijkheid dat u niet kunt meedoen aan het onderzoek. Er wordt dan een steekproef genomen, dit betekent dat er willekeurig het aantal benodigde proefpersonen gekozen wordt. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U ontvangt hoe dan ook bericht of u geselecteerd bent of niet.


We waarderen het zeer als u de vragenlijst invult.

Criteria voor deelname?

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek als het volgende voor u geldt:

 1. Leeftijd van 18 jaar of ouder.
 2. Vloeiend in het Nederlands, aangezien de vragenlijsten en training in het Nederlands zijn.
 3. U ziet uzelf als hooggevoelig, en herkent zich in (een aantal van) de bovenstaande HSP kenmerken.
 4. U geeft schriftelijk toestemming.
 5. De mindfulness trainingen zullen plaatsvinden op een locatie op de Radboud Campus in Nijmegen. U moet binnen een redelijke reisafstand van Nijmegen wonen (tot ongeveer 30 km) en in staat zijn fysiek naar de mindfulness trainingen te reizen.
 6. Beschikbaarheid gedurende een 8-weekse mindfulness-training.

In onderstaande gevallen kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek:

 1. Deelnemers die ernstige psychologische symptomen ervaren (bijvoorbeeld momenteel suïcidaal of psychotisch).
 2. Deelnemers die in de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan een 8-weekse mindfulness-cursus (bijv., MBSR or MBCT).

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Guy Cloodt (guy.cloodt [at] ru.nl (guy[dot]cloodt[at]ru[dot]nl)) of Corina Greven (corina.greven [at] donders.ru.nl (corina[dot]greven[at]donders[dot]ru[dot]nl)).

Contactinformatie

Contactpersoon

 • G.A.R. Cloodt (Guy) BSc