Ongezond eten versus gezond eten
Ongezond eten versus gezond eten

Ongezond eten bij jongvolwassenen

Interventies gericht op automatische processen om ongezond eten te verminderen
  1. Het onderzoeken van de longitudinale associatie tussen stress en ongezond eetgedrag, en onderzoeken of lichaamsbeweging en BMI deze associatie matigen. We zullen twee golven van longitudinale gegevens van het 'Healthy Student Life' project gebruiken om deze onderzoeksvragen te beantwoorden.
  2. Het onderzoeken van de effecten van twee grote gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken op het verminderen van hunkeren naar voedsel. Het proces van automatisch reageren op voedingssignalen wordt beschouwd als een van de risicofactoren voor ongezond eetgedrag. Interventiestrategieën die zich richten op onderliggende automatische processen (gewoonten, impulsen, stressreacties) lijken een diepgaander effect te hebben op gedragsverandering dan traditionele educatieve strategieën. Daarom richt dit project zich op de effecten van twee interventies die zich richten op de automatische processen van ongezond eetgedrag bij jongeren. Verder zullen we de interventiemechanismen onderzoeken vanuit een neuropsychologisch perspectief om beter te begrijpen hoe interventies werken.

https://rad-blog.com/

https://linkedin.com/in/yazhi-t-0171a5203

Contactinformatie

Contactpersoon