Illustratie van een bruid en bruidegom van Elspeet in 1850
Illustratie van een bruid en bruidegom van Elspeet in 1850

Op zoek naar de perfecte match

Veranderende partnervoorkeuren en zelfbeschrijvingen in Nederlandse huwelijks- en contactadvertenties, 1845-2000
Tijdsduur
1 april 2024 tot 1 april 2030
Projecttype
Onderzoek

Onderzoek naar partnerkeuze beperkt zich tot op heden vaak tot het eindresultaat van relatievorming, waarbij informatie over partnercriteria wordt afgeleid van huwelijkscertificaten. Veel is nog onbekend over de aanvankelijke voorkeuren tijdens de relatievorming en hoe die criteria door de tijd heen veranderden in een context van dominante normen en waarden. Deze studie kiest een nieuw perspectief door de partnervoorkeuren in het begin van de relatievorming te bestuderen, waarbij een unieke bron wordt gebruikt: huwelijks- en contactadvertenties. Het doel van dit PhD-project is het bieden van nieuwe inzichten ten aanzien van veranderende patronen van partnerkeuze binnen een context van brede socioeconomische en culturele ontwikkelingen in Nederland tussen 1845 en 2000, waarbij deze unieke bron en een innovatieve methodologie gebruikt worden. Dit project onderzoekt de transitie van instrumentele naar romantische partnerkeuze als reactie op de opkomst in Engeland van het ideaal van een huwelijk primair gebaseerd op liefde en romantiek, een ideaal dat in de negentiende eeuw in westerse landen geïnternaliseerd werd. De 'romantic-love' en 'status-attainment' hypotheses worden getest. Vervolgens worden de beschrijvingen die de adverteerders van henzelf geven en man/vrouw-verschillen in partnercriteria door de tijd heen bestudeerd, waarbij steeds verbanden gelegd worden met 'Social Role Theory'. Tenslotte worden alternatieve relatievormen en -doelen anders dan het heterosexuele huwelijk onderzocht en gekoppeld aan theorie over de Tweede Demografische Transitie, die plaatsvond vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw.