Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 15 van 15 resultaten
 • Modern backhoe ploughing agricultural field

  Synergizing Sustainability

  Dit interactieve onderzoeksproject wil beter begrijpen hoe beleidsvorming voor landbouwontwikkeling in de Sahel leidt tot synergieën, maar ook tot wrijvingen, tegenstellingen en afwegingen tussen verschillende ontwikkelingsdoelen.

 • Immigration

  Innovating to Enhance Dialogues on Migration Policies and Practices – INNOVATE

  Het onderzoeksconsortium INNOVATE zal zich richten op het versterken van de wisselwerking tussen migratieonderzoek en migratiebeleid.

 • Mensen op het strand

  GAPs

  Wat zijn de trajecten, infrastructuren en diplomatieke middelen die het terugkeermigratiebeleid door de EU vormgeven? Wat zijn de gevolgen en de kosten voor de mensenrechten van dit terugkeerbeleid?

 • Lopende mensen

  Democratic innovations & populism: For better or worse?

  Dit project van dr. Kristof Jacobs onderzoekt de effecten van democratische innovaties (bv. door burgers geïnitieerde referenda, participatieve budgettering en burgervergaderingen) op populistische burgers.

 • Visserij

  N-SAFE

  Het N-SAFE-project onderzoekt de nieuwe rol die niet-gouvernementele organisaties (NGO's) spelen bij hun samenwerking met regeringen overal ter wereld in de wereldwijde strijd tegen illegale visserij.

 • Vluchtelingen welkom

  Tracing Syrian Refugee Return Dynamics across South/North Divides

  Dit multidisciplinaire project onderzoekt de verbanden tussen Europese terugkeerbesluiten.

 • Samenwerking aan tafel

  (De)legitimation and international order

  In dit project, gefinancierd door de GLOCAL hotspot, bouwen we een nieuwe dataset over de (de)legitimatie van internationale orde die ons in staat zal stellen deze conceptuele en empirische lacunes op te vullen.

 • Wereldbol in hand

  Constructing Neoclassical Realism

  Dit project wil de politiek van het hedendaagse neoklassieke realisme (NCR) in de internationale betrekkingen onderzoeken en er kritisch op reflecteren.

 • Stembus met biljet

  Populism and Political Parties Expert Survey (POPPA)

  De POPPA-dataset (Populism and Political Parties Expert Survey) meet de standpunten en houdingen van meer dan 250 partijen op belangrijke punten.

 • Vlag van de Europese Unie op een bankbiljet

  EU Solidarity and Risk-sharing During COVID-19

  This project examines the conditions under which European citizens support international cooperation in controversial policy areas.

 • Romeinse Rijk

  C-LIMES: Constructing the Limes

  In dit project onderzoeken we niet alleen de impact van deze grens op migratie en de invoer van goederen en gewassen in de oudheid, maar richten we ons ook op hoe de limes vandaag zichtbaar wordt als cultureel erfgoed.

 • vier soldaten met geweren voor een helicopter

  Project Moral Injury

  Een aanzienlijk aantal (voormalige) militairen en politiemensen, die zowel uitvoerder als doelwit van geweld zijn in risicovolle omgevingen, ontwikkelt 'moreel letsel'. Om dit maatschappelijke probleem aan te pakken is kennis nodig hierover.

 • Landbouwgrond

  Securing Tenure, Sustainable Peace?

  In conflictsituaties wordt de grondbezitzekerheid voor kleine boeren van essentieel belang geacht om lokale grondgeschillen te voorkomen en de vrede te bewaren, het herstel van de bestaansmiddelen op het platteland mogelijk te maken en meer.

 • Vrouw in vluchtelingenkamp

  The power of inaction and ambivalence in transnational refugee governance

  Libanon en Turkije oefenen druk uit op de Syrische vluchtelingen die zij opvangen om terug te keren naar hun land van herkomst. Dit project onderzoekt hoe deze betwiste dynamiek van terugkeer wordt beïnvloed door de positionering van EU-actoren.

 • logo vive la commune

  Vive la Commune! Communalism as a Democratic Repertoire

  Dit interdisciplinaire onderzoeksproject heeft als doel "democratie" te benaderen als het onderwerp van conflict en debat en veronderstelt dat "De Commune" kan worden beschouwd als de voornaamste vertegenwoordiger van het democratich repetoire.