Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 50 resultaten
 • Work life

  WORKLIFE consortium

  In dit project worden verschillende wetenschappers en maatschappelijke spelers bij elkaar gebracht om te onderzoeken wat de oorzaken en gevolgen zijn van een disbalans tussen werk- of studieverplichtingen en verantwoordelijkheden thuis.

 • Opa die een kaart voorleest

  Rolmodellen en beleid

  Het beleid rondom ouderschap is er steeds meer op gericht dat vaders die dat willen de zorg gelijk verdelen met hun partner. Dit project ondezroekt hoe het komt dat het beleid voor sommige groepen vaders goed lijkt te werken en voor andere minder.

 • Onderzoek Vuurwerkramp

  Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

  Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid beter lessen kan trekken uit rampen zoals de vuurwerkrampen in Culemborg en Enschede.

 • Person holding light bulb

  Decentrering van kennisproductie

  Dit project draagt bij aan het transformeren van beleidsvorming, door een beter begrip van de lokale realiteit, door het verkennen van verschillende methodologieën en het leggen van verbanden tussen onderzoek en onderwijs.

 • Martijn en Henk bij elektriciteitscentrale

  EXPLORE. EXPerimentaL gOvernance for the Regional Energy transition

  Project EXPLORE omvat nieuwe inzichten in de prestaties van participatie- en governancemodellen, de potentiële rol van participatieve modellering in regionale energietransities en in real-life experimenten.

 • Construction - GS4S project

  Global Strategy for Skills, Migration, and Development (GS4S)

  GS4S streeft naar meer inzicht in de wereldwijde tekorten aan vaardigheden in geselecteerde sectoren (digitaal, zorg en bouw) en versterkt evidencebased beleid met nieuw bewijs voor wereldwijde mobiliteitsregelingen die over het hoofd worden gezien.

 • Modern backhoe ploughing agricultural field

  Synergizing Sustainability

  Dit interactieve onderzoeksproject wil beter begrijpen hoe beleidsvorming voor landbouwontwikkeling in de Sahel leidt tot synergieën, maar ook tot wrijvingen, tegenstellingen en afwegingen tussen verschillende ontwikkelingsdoelen.

 • Food chain

  CHOICE: Mainstream mitigation pathways for a climate-conscious change in the food chain

  CHOICE aspires to mainstream Integrated Assessment Models, embedding them into the lifestyle choices and decision making process of consumers, producers and other actors of the Food, Agriculture and Land Use sectors.

 • Plant grows out of money

  Understanding, measuring, and applying sustainability preferences

  Dit project geeft inzicht in de drijfveren van ESG-voorkeuren, hoe deze kunnen worden gemeten en wat dit betekent voor toepassingen in vermogensbeheer en prijzen.

 • Logo Global Data Lab

  Global Data Lab

  Het Global Data Lab (GDL) is een onafhankelijk data- en onderzoekscentrum van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. GDL heeft een van de grootste bestaande databases voor LMIC's opgebouwd.

 • Immigration

  Innovating to Enhance Dialogues on Migration Policies and Practices – INNOVATE

  Het onderzoeksconsortium INNOVATE zal zich richten op het versterken van de wisselwerking tussen migratieonderzoek en migratiebeleid.

 • Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay

  Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE)

  Het onderzoeksproject ACHIEVE zal zoeken naar mogelijkheden om vrijwillige klimaatmaatregelen geloofwaardiger te maken en op te schalen met als doel wereldwijd een klimaatneutrale (net zero) samenleving te verwezenlijken voor 2050.

 • Nijmegen Sint-Stevenskerk

  VIA Participatietraject Nijmegen

  Dit project streefde ernaar inzicht te krijgen in hoe het VIA participatietraject in de Gemeente Nijmegen bijdraagt aan hogere niveaus of participatie in de samenleving door werk, zowel vrijwillig als tegen betaling.

 • Interdependenties in biodiversiteitsherstel

  In dit onderzoek identificeren we voorwaarden voor constructieve manieren van samenwerking en dialoog over natuur en natuurherstel. Op basis hiervan ontwikkelen we een raamwerk ter bevordering van multi-stakeholder samenwerking.

 • Smeltend ijs

  WorldTrans

  WorldTrans gebruikt systeemdynamica en modellering om op transparante wijze inzicht te krijgen in vraagstukken op meerdere niveau's en beleidsvlakken. Het team zal de kloof tussen modellen, deskundigen en gebruikers proberen te overbruggen.

 • Mensen op het strand

  GAPs

  Wat zijn de trajecten, infrastructuren en diplomatieke middelen die het terugkeermigratiebeleid door de EU vormgeven? Wat zijn de gevolgen en de kosten voor de mensenrechten van dit terugkeerbeleid?

 • Urban city

  Transgressing ‘good’ cities

  Het project onderzoekt de implicaties van koloniale erfenissen bij het (her)definiëren van de ervaring van mensen en hun betrokkenheid bij de openbare ruimte.

 • Lamp met hand

  JUST-PREPARE

  Het onderzoeksproject onderzoekt de sociale, technische en maatschappelijke dimensies van een rechtvaardige en effectieve energietransitie, van op koolstof gebaseerde naar hernieuwbare energiepraktijken.

 • Lopende mensen

  Democratic innovations & populism: For better or worse?

  Dit project van dr. Kristof Jacobs onderzoekt de effecten van democratische innovaties (bv. door burgers geïnitieerde referenda, participatieve budgettering en burgervergaderingen) op populistische burgers.

 • Visserij

  N-SAFE

  Het N-SAFE-project onderzoekt de nieuwe rol die niet-gouvernementele organisaties (NGO's) spelen bij hun samenwerking met regeringen overal ter wereld in de wereldwijde strijd tegen illegale visserij.