Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 11 van 11 resultaten
 • Rosa Boone, Foto door Femke Reijerman

  Towards smart soil-sensing: developing a proxy for soil health

  Rosa Boone onderzoekt hoe het herstel van bodembiodiversiteit bijdraagt aan het functioneren van de bodem. Hiervoor ontwikkelt ze een nieuwe meetmethode waarmee boeren zelf kunnen volgen hoe “gezond” de bodem onder hun voeten is.

 • PhD: Risicogebaseerd investeren & opereren

  In dit PhD-project staat het kwantificeren van onzekerheid in netberekeningen centraal.

 • PhD project: heeft kabeltemperatuur effect op kabelbelasting?

  Bij ondergrondse stroomkabels wordt de maximale stroom bepaald door de kabeltemperatuur. De huidige methode om dit maximum te bepalen is te conservatief.

 • Alliander casussen bij wiskundig PhD modelling camp

  In het PhD Modelling camp werken promovendi en postdocs met verschillende achtergronden een week lang aan problemen die door het bedrijfsleven worden aangedragen.

 • Graph Neural Networks – PhD

  PhD project over het omleiden van stroom in situaties van onderhoud en uitval van het energienet. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van graph neural networks.

 • Wat is de invloed van kabeltemperatuur op de mogelijke belasting van een kabel?

  Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken kijken we naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk.

 • Zoomed in picture of an eye

  CorneaRegID

  De huidige behandelingen voor beschadiging van het hoornvlies zijn afhankelijk van stamcellen in het eigen gezonde oog van de patiënt. Dit project zal een nieuwe regeneratieve technologie ontwikkelen om het gezichtsvermogen te herstellen.

 • Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

  Future Dikes

  In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

 • BlackGEM telescope array

  BlackGEM telescope array

  Bij botsende neutronensterren en zwarte gaten, komen er zwaartekrachtsgolven vrij en ontstaat er een extreem hete lichtgevende ring van gas. BlackGEM, een serie telescopen, helpt onderzoekers nauwkeuriger bepalen waar een botsing zich voordeed.

 • Living Lab Ooijpolder

  Living Lab Ooijpolder

  In de Ooijpolder in Gelderland is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In het Living Lab wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit in de Ooijpolder hebben verbeterd.

 • Een meting van medicijnresten in het Nijmeegse riool in 2019.

  Prioritisation and Risk Evaluation of Medicines in the EnviRonment (PREMIER)

  Medicijnresten kunnen tot milieuschade leiden. Een groot deel van alle medicijnen komt via onze ontlasting in het riool terecht. Een Europees onderzoeksconsortium ontwikkelt daarom een systeem om de milieurisico’s van medicijnen in kaart te brengen.