Een paardrijder op een paard.

Paardrijden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022 tot 2024
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het universitair onderwijs is met name ingericht op het aanleren en trainen van cognitieve vaardigheden. Voor het ontwikkelen van professionele en persoonlijke vaardigheden als samenwerken, grenzen stellen en omgaan met onzekerheden is echter een andere benadering nodig. Hoe kan het implementeren van therapeutisch paardrijden in het studieprogramma dit ondersteunen?

Studenten worden in hun studieprogramma geacht om persoonlijke en professionele vaardigheden als samenwerken, een planning maken en grenzen stellen in de praktijk te brengen. Deze worden gecultiveerd door ervaring, reflectie en experimenteren. Maar door de grote nadruk op cognitief leren aan de universiteit worden die vaardigheden niet voldoende getraind en studenten worstelen hier dan ook veel mee.

Door het klaslokaal hiervoor uit te gaan en de praktijk in te gaan, kunnen die vaardigheden goed worden ontwikkeld. Paardrijden leent zich hier uitstekend voor. Paarden zijn namelijk vergevingsgezind, eerlijk en gevoelig voor hun omgeving, waardoor ze direct en intuïtief reageren op lichaamstaal of gedrag. 

Het doel van dit voucherproject is voor Carolin Ossenkop dan ook het opzetten van een leeromgeving waar professionele en persoonlijke vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door concrete activiteiten met paarden. Deze activiteiten worden vormgegeven op basis van de leercyclus van Kolb, die bestaat uit het opdoen van concrete ervaring, reflectieve observatie, abstracte conceptualisatie en actief experimenteren.

Een visuele representatie van de leercyclus van Kolb
Een vereenvoudigde weergave van de leercyclus van Kolb

Aanpak binnen het project

Allereerst zal voor het opzetten van deze leeromgeving onderzocht worden welke onderwerpen geschikt zijn voor therapeutisch paardrijden en welk materiaal daarvoor nodig is. Dit wordt onderzocht in overleg met verschillende relevante partijen, zoals de Honours Academy, enkele doctoraalprogramma’s of andere geïnteresseerde partijen binnen de Radboud Universiteit. Op basis hiervan wordt een pilot ontwikkeld waar enkele studenten van het Honoursprogramma in zullen participeren. Na afloop zal worden overlegd hoe de sessies gefinancierd kunnen worden zodat ze in het reguliere curriculum kunnen worden aangeboden, alsook hoe ze aantrekkelijk gemaakt kunnen worden om aan deel te nemen.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dat voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.