Een aantal studentbestuurders zitten samen te praten in een kring
Een aantal studentbestuurders zitten samen te praten in een kring

Persoonlijke en professionele ontwikkeling bevorderen door te leren in een gemeenschap

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2023 tot 2024
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Een centraal probleem in het moderne hoger onderwijs is de sterke focus op tastbare, tentamengerichte resultaten. Docenten zien dat studenten vaak geobsedeerd raken door details of cijfers in plaats van zich te concentreren op het grotere geheel. Daarnaast geven studenten aan dat er weinig ruimte is voor persoonlijke reflectie en dat ze graag willen werken aan uitdagingen die hen raken. Hoe kunnen we een onderwijssysteem creëren dat meer ruimte biedt voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten? 

Hypothese

Nils heeft als doel een transdisciplinaire leergemeenschap te ontwikkelen waarin studenten zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen door van elkaar te leren, elkaar te helpen reflecteren en door verschillende perspectieven voorgeschoteld te krijgen. De focus ligt hierbij vooral op het proces en niet op specifieke leerdoelen. Door studenten te ondersteunen in hun eigen proces van persoonlijke en professionele ontwikkeling zullen ze beter voorbereid zijn voor de toekomst.

Gewenste oplossing 

Leeractiviteiten binnen de leergemeenschap zullen bestaan uit discussies, workshops, peerfeedback, onderlinge support en het organiseren van kleine events om verbindingen te leggen binnen de campus en daarbuiten. Daarnaast zullen studenten vanuit diverse faculteiten met elkaar samenwerken aan maatschappelijke problemen die te maken hebben met leren en onderwijs. Ze bedenken een project, verfijnen dit in de gemeenschap en werken eraan met experts uit het veld van bedrijven en overheidsbedrijven. 

Plan van aanpak 

Nils start het project door geschikte hosts en gemotiveerde leden te vinden voor de gemeenschap vanuit de opleidingen Artificial Intelligence, Psychologie, Pedagogische Wetenschapen en Communicatiewetenschappen. Op die manier worden gezamenlijk de kaders gecreëerd voor de leergemeenschap en worden er educatieve ondersteuningsstructuren opgezet voor de hosts van de gemeenschap. In de tweede periode zal er een kick-off evenement georganiseerd worden waar met diverse leeractiviteiten wordt geëxperimenteerd om te testen wat goed werkt. Tijdens de derde en vierde periode gaat Nils de leergemeenschap op grotere schaal lanceren. Dit houdt in het betrekken van meer studenten uit verschillende disciplines, het formaliseren van gemeenschapsrichtlijnen en best practices en het regelmatig organiseren van gemeenschapsactiviteiten. Om de voortgang te evalueren wordt er binnen de community een inventarisatie gemaakt van verwachtingen en wensen. Hierna wordt de leergemeenschap geëvalueerd door middel van een paneldiscussie met alle belanghebbenden. 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie