Een lange rij boekenkasten.

Persoonsgerichte coaching voor studenten Biomedical Sciences

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Voor studenten Biomedical Sciences is een paar jaar geleden een coachlijn opgezet waarin zij geholpen worden in hun professionele ontwikkeling. De verschillende onderdelen binnen de coachlijn sluiten echter niet goed op elkaar aan en schieten daardoor vaak hun doel voorbij. Hoe kan deze coachlijn zo verbeterd worden dat studenten de juiste begeleiding krijgen?

Op dit moment sluiten de doelen van dit verplichte onderdeel van de master niet aan op de leerdoelen van studenten zelf; er is sprake van misalignment. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een coördinator pas na het zoeken van een stage met een student bespreekt hoe hij of zij het beste een CV kan maken. Ook rijst over sommige onderdelen van de coachlijn de vraag of die niet beter door een specialist begeleid kunnen worden, zodat de uitvoering ervan efficiënter verloopt.  

De leeractiviteiten in de huidige coachlijn kunnen anders worden ingericht, zodat geformuleerde leerdoelen beter worden behaald. Een andere onderwijsvorm zou bijvoorbeeld beter kunnen aansluiten bij een specifiek leerdoel. Dit wordt dan ook nader onderzocht.

Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson hebben als doel deze coachlijn te verbeteren door de leerdoelen concreet te formuleren en daarnaast ruimte te laten voor door studenten zelf geformuleerde leerdoelen. Ook hebben ze als doel leeractiviteiten en de uiteindelijke toetsing af te stemmen op deze eigen leerdoelen.

Aanpak binnen het project

De verschillende coördinatoren van de specialisaties binnen het mastertraject Biomedical Sciences hebben aandeel in het oplossen van de misalignment binnen de coachlijn. De inbreng van de studenten zelf voor het verbeteren van de hiervan is echter het belangrijkst. Daarom wordt er een aantal leeractiviteiten georganiseerd, die vanuit het studentenperspectief zullen worden geëvalueerd.

De evaluatie wordt uitgevoerd door enkele student-assistenten en zogenoemde specialisatie-jaarvertegenwoordigers. Zij vormen een aanspreekpunt en zorgen ervoor dat het studentenstandpunt goed wordt toegepast in de evaluaties.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dat voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met één van de voucherprojecthouders, Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson, via anniek.vanderwaart@radboudumc.nl of esmeralda.blaneydavidson@radboudumc.nl.