Een portretfoto van Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson in het Radboudumc
Een portretfoto van Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson in het Radboudumc

Persoonsgerichte coaching voor studenten Biomedical Sciences

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Voor studenten Biomedical Sciences is een paar jaar geleden een coachlijn opgezet waarin zij geholpen worden in hun professionele ontwikkeling. De verschillende onderdelen binnen de coachlijn sluiten echter regelmatig niet goed op elkaar aan en schieten  vaak hun doel voorbij. Hoe kan deze coachlijn zo verbeterd worden dat studenten de juiste begeleiding krijgen?

Op dit moment sluiten de doelen van dit verplichte onderdeel van de master niet aan op de leerdoelen van studenten zelf; er is sprake van misalignment. Zo komt het wel eens voor dat het onderdeel ‘CV maken’ pas aan bod komt na het zoeken van een stage. Ook rijst over sommige onderdelen de vraag of die niet beter door een specialist behandeld kunnen worden in groepsverband, in plaats van 1-op-1, zodat de uitvoering efficiënter verloopt.

Gewenste oplossing

De leeractiviteiten in de huidige coachlijn zouden zo kunnen worden ingericht dat ze in de behoeften van studenten tegemoetkomen en de leerdoelen worden behaald. Een andere onderwijsvorm zou bijvoorbeeld beter kunnen aansluiten bij een specifiek leerdoel. Dit wordt dan ook nader onderzocht.

Anniek van der Waart en Esmeralda Blaney Davidson hebben als doel deze coachlijn te verbeteren door de leerdoelen concreet te formuleren en daarnaast ruimte te laten voor door studenten zelf geformuleerde leerdoelen. Ook hebben ze als doel leeractiviteiten en de uiteindelijke toetsing af te stemmen op deze eigen leerdoelen.

Plan van aanpak

De verschillende specialisatiecoördinatoren binnen het mastertraject Biomedical Sciences hebben aandeel in het oplossen van de misalignment binnen de coachlijn. De inbreng van de studenten zelf voor het verbeteren van de hiervan is echter het belangrijkst. Daarom wordt er een aantal leeractiviteiten georganiseerd, die vanuit het studentenperspectief zullen worden geëvalueerd.

De evaluatie wordt uitgevoerd bij studenten uit alle jaarlagen, alumni en mensen uit het toekomstige werkveld. Zij vormen een aanspreekpunt en zorgen ervoor dat het standpunt van de studenten goed wordt vertegenwoordigd.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met één van de voucherprojecthouders, Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson, via anniek.vanderwaart@radboudumc.nl of esmeralda.blaneydavidson@radboudumc.nl.