PhD project: heeft kabeltemperatuur effect op kabelbelasting?

Physical modelling

Om de overgang naar hernieuwbare energie te vergemakkelijken, moet het Nederlandse elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan worden ingezet. Dit brengt het risico met zich mee van een verhoogd aantal storingen en versnelde veroudering van netcomponenten. Om dit risico te beperken is real-time inzicht in de huidige en toekomstige toestand van het net noodzakelijk. Hierdoor kan Alliander meer klanten op het net aansluiten en blijft het net veilig, betrouwbaar en groen.

Bij ondergrondse stroomkabels wordt de maximale stroom bepaald door de kabeltemperatuur. De huidige methode om dit maximum te bepalen is te conservatief omdat deze uitgaat van steady state omstandigheden, wat niet realistisch is voor typische zonne- en windprofielen. Om nauwkeurigere dynamische modellen voor kabeltemperatuur te kunnen gebruiken, zijn realistische schattingen van de modelonzekerheid nodig om ervoor te zorgen dat de kabeltemperatuur binnen veilige grenzen blijft.

Financiering