PhD: Risicogebaseerd investeren & opereren

Statistiek

In dit PhD-project staat het kwantificeren van onzekerheid in netberekeningen centraal. Momenteel zijn de rekenregels vrij oud in vergelijking met de snelle veranderingen in het gebruik van het energienet. Wanneer de netbeheerder bepaalt of een nieuwe klant op het net kan worden aangesloten, maakt hij voorspellingen over het verwachte gebruik en rendement van energie. Wanneer er wordt gewerkt met voorspellingen, houd je altijd rekening met worst case scenario's om het net betrouwbaar te houden. Momenteel wordt een opeenstapeling van worst case scenario's en gemiddelden van schattingen gebruikt, terwijl dit in de praktijk een te pessimistische verwachting van de capaciteit van het net kan zijn. Dit leidt tot een beperking van het aantal nieuwe aansluitingen op het net, wat in het hele land een urgent probleem is.

Door een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid van een worst case scenario, en daarnaast rekening te houden met de waarschijnlijkheid van twee van de worst case scenario's op hetzelfde moment, kan inzicht ontstaan in een optimaler gebruik van het net. Dit heeft als direct gevolg dat Alliander meer aansluitingen op het net kan toevoegen zonder dat er materiële aanpassingen aan het net nodig zijn.

Financiering