Apps op iPhone
Apps op iPhone

Platform Discourses

Een kritische geesteswetenschappelijke benadering van de door technologiebedrijven geproduceerde teksten, beelden en bewegende beelden
Tijdsduur
1 december 2019 tot 1 november 2024
Projecttype
Onderzoek

Platform Discourses ontwikkelt een kritisch geesteswetenschappelijk perspectief op de platformmaatschappij, waarin de online platforms van grote techbedrijven als Google en Apple geïntegreerd zijn in alle domeinen van het leven. Het project analyseert de discoursen waarmee techbedrijven vertrouwen proberen te wekken rond hun producten, waarbij ze mensen niet alleen aanspreken als consumenten, maar in toenemende mate ook als een algemeen "publiek". De premisse van het project is dat technologiediscoursen niet slechts bijproducten zijn van platforms zelf, maar een geïntegreerd onderdeel vormen van de ontwikkeling waarin techbedrijven hun marktgedreven diensten presenteren als neutrale ruimten voor sociale interactie. Het materiaal dat wordt geanalyseerd varieert van billboardcampagnes tot bedrijfsblogs (bijv. Airbnb's Citizen Blog), en van productpresentaties tot manifesten (bijv. Facebook's oproep tot een "Global Community"). Het project identificeert de ideologische onderbouwing van deze materialen. Wat zijn de dominante visies op het individuele en collectieve menselijke bestaan die techbedrijven in hun discours ontwikkelen? Hoe hebben deze visies zich in de loop van de decennia ontwikkeld? En welke conceptuele opvattingen over menselijkheid inspireren Google's missie om "geen kwaad te doen" of Facebook's ideaal van een "wereldwijde gemeenschap"? Met deze vragen presenteert Platform Discourses een kritisch kader om te begrijpen hoe techbedrijven niet alleen traditionele markten verstoren en de praktijken van mensen veranderen, maar ook de verhalen proberen te herconfigureren waarmee mensen zich verhouden tot zichzelf, anderen en hun ecosystemen. Platform Discourses heeft drie onderzoekers: Niels Niessen (hoofdonderzoeker, die tech discoursen van het dagelijks leven analyseert), Rianne Riemens (die analyseert hoe tech bedrijven zich positioneren ten aanzien van de klimaatcrisis), en Nuno Atalaia (die discoursen rond voice-user interfaces analyseert).

Resultaten

Niels Niessen, “Shot on iPhone: Apple’s World Gallery” https://muse.jhu.edu/article/797069

Financiering

European Research Council