Portretfoto van twee projectleden van de pluktuinroute
Portretfoto van twee projectleden van de pluktuinroute

Plukroute: Leren in een multi-level context

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderzoek

Bekijk de uitkomst van dit project

Aanleiding

Studenten geven aan dat zij meer aandacht willen voor interdisciplinair onderwijs dat aansluit bij complexe hedendaagse vraagstukken. Ook de visie van de Radboud Universiteit is erop gericht onderwijs en onderzoek in te haken op (regionale) vraagstukken. Wat komt er bij kijken als je deze manier van leren vorm wil geven in academisch onderwijs?

Het onderwijsconcept Community Engaged Learning (CEL) sluit hier goed op aan. Studenten leren hun academische kennis en vaardigheden daarbij in te zetten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking met externe partners (inwoners, gemeente, bedrijven) staat hierbij centraal, evenals het samen werken en leren met studenten van andere kennisinstellingen (HBO en MBO).

Gewenste oplossing

Ook voor docenten betekent dit een andere onderwijssetting. Deze biedt nieuwe mogelijkheden, maar daarvoor is ook ondersteuning nodig is. Denk daarbij aan professionalisering, tijd en ruimte. Er is al enige ervaring opgedaan met multi-level onderwijs, maar er wordt (ook binnen de RU) nog gezocht naar de wijze waarop dit goed kan worden ingebed in het curriculum bij meerdere opleidingen.

Het doel van Maartje en Marijn is om in dit voucherproject meer te ontdekken over het onderwijs dat gekoppeld is aan maatschappelijke vraagstukken uit de context van de wijk. Daarnaast onderzoeken ze ook de wijze waarop multi-level onderwijs kan worden vormgegeven op goed (academisch) niveau.

Plan van aanpak

In dit voucherproject werken studenten van verschillende opleidingsniveaus samen aan een wandeling langs eetbaar groen in de wijk Meijhorst. Twee tot vijf studenten per instelling (MBO, HBO en WO) zullen zich beleidsmatig bezighouden met de sociale impact van de plukroute, met marketing en communicatie en het maken plannen voor een duurzaam effect van het plukroute project. Daarbij nemen ze gedeeltelijk zelf de leiding en verantwoordelijkheid over hun leerproces. Dat proces sluit aan op de gestelde kaders die door hun eigen opleidingen zijn opgesteld. De studenten doen dit onder begeleiding van een projectdocent.

Resultaten

Na de afronding blijkt dat doordat studenten van de verschillende onderwijsinstellingen samen aan een project werkten, ze snel onderlinge aansluiting vonden. Hierdoor voorzagen ze elkaar ook makkelijk van feedback. Ook resulteerde dit project in de bevinding dat een onderwijsvorm als deze, die aansluit op complexe, hedendaagse vraagstukken, met enig pas- en meetwerk zeer geschikt is om in diverse curricula te implementeren. Zo is het belangrijk dat een project aansluit bij de doelstellingen van een opleiding, maar dat er ook leerdoelen binnen het project gesteld kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat alle studenten binnen het project even ver in hun studie zijn, zodat er geen verschil is in de ontwikkeling van nodige vaardigheden.  

De meerwaarde van zo'n project is bovendien dat het toepassen van theoretisch verworven kennis op de praktijk van groot nut is. Niet alleen voor de bewoners die betrokken zijn bij de plukroute, maar ook voor de studenten die zo levenservaring opdoen en leren over andere groepen in de maatschappij.

Media aandacht

RN7 maakte een verslag over het project van Maartje en Marijn:

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouders.