Twee sportieve oudere vrouwen die hardlopen
Twee sportieve oudere vrouwen die hardlopen

Preventie en gezondheid

Bij het woorden preventie en gezondheid denken mensen met name aan gezonde voeding en lichamelijke activiteit. Dat zijn weliswaar onderdelen hier van, maar preventie is complexer dan dat. Zo bepalen individuele factoren, de sociale en de fysieke omgeving de mogelijkheden om gezond te zijn. Overgewicht wordt bijvoorbeeld bepaald door onder andere opleidingsniveau, motivatie, gedrag van gezinsleden en vrienden, inrichting van supermarkten en de mogelijkheid om in de buurt veilig en prettig te bewegen.

De huidige gezondheidszorg staat enorm onder druk. Denk bijvoorbeeld aan het snel stijgende aantal mensen met leefstijl-gerelateerde chronische aandoeningen. Tevens stijgen de maatschappelijke- en zorgkosten en er dreigt een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Preventie ligt dus voor de hand als oplossing voor deze uitdagingen en de urgentie is hoog.

Preventie kent meerdere invalshoeken. Bij primaire preventie is het doel om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven en te voorkomen dat ze ziek worden. Bij secundaire preventie is het doel om ziektes vroegtijdig op te sporen om er sneller bij te zijn. Bij tertiaire preventie is het doel om de impact van een ziekte te beperken.

Onderzoek naar manieren om gezondheid van mensen te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen kan alleen samen met burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en beleidsmakers. Door preventie in meer samenhang aan te bieden en wetenschappelijke en praktijkinzichten te verbinden kunnen belangrijke koppelingen gemaakt worden. Dat draagt bij aan de nodige shift in de maatschappij van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.

Op dit moment wordt preventie onder andere uitgedragen door het interfacultaire preventie-programma, dat inzet op verbinding binnen en buiten de campus op de volle breedte van dit thema. De einddatum is momenteel eind 2022, maar de verwachting is dat het initiatief voortgezet zal worden, mede omdat het als speerpunt voor de strategische samenwerking van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt verkend.

Testimonials

Ontdek meer over de aanpak en het onderzoek van enkele van de onderzoekers betrokken bij dit project. 

Financiering

Partners

Nb: in deze context zijn partners onze huidige samenwerkingspartners, vaak op deelgebieden.

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker of met Merle Nordmann (merle.nordmann@radboudumc.nl).