Een meting van medicijnresten in het Nijmeegse riool in 2019.
Een meting van medicijnresten in het Nijmeegse riool in 2019.

Prioritisation and Risk Evaluation of Medicines in the EnviRonment (PREMIER)

Medicijnresten kunnen tot milieuschade leiden. Een groot deel van alle medicijnen komt via onze ontlasting in het riool terecht. Sommige stoffen worden maar voor een klein deel verwijderd door waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze uiteindelijk terechtkomen in oppervlaktewater of drinkwater.

Een groot Europees onderzoeksconsortium ontwikkelt in het project een systeem om de milieurisico’s van medicijnen in kaart te brengen. Er wordt een database samengesteld waarin de milieu-eigenschappen van actieve ingrediënten uit medicijnen te vinden zijn, zoals de mate van afbreekbaarheid in het milieu en giftigheid voor vissen. De database wordt gekoppeld aan een beslissingssysteem waarmee de verwachte blootstelling en effecten van de stoffen in en op het milieu kunnen worden geschat.

Milieurisico's in kaart gebracht

De farmaceutische industrie is sinds 2006 verplicht om de milieurisico’s van nieuwe medicijnen in kaart te brengen als zij deze in Europa op de markt willen brengen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) houdt hier toezicht op. Maar er zijn nu zo’n 1500 tot 1800 stoffen op de markt, van vóór 2006, waarvan de milieurisico’s nooit in kaart zijn gebracht. Met dit project hopen de onderzoekers dat beleidsmakers, farmaceutische bedrijven, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ziekenhuizen deze medicijnen opnieuw gaan bekijken. Hopelijk geeft dat aanleiding tot nieuwe maatregelen om het milieu beter te beschermen.

Daarnaast kunnen de tools die worden ontwikkeld in theorie ook worden gebruikt om groenere medicijnen te ontwikkelen. Of dat praktisch ook haalbaar is, gaan de onderzoekers tijdens het project verkennen. Dit doen ze door medicijnontwikkelaars en milieuwetenschappers met elkaar in gesprek te brengen.

Financiering

Partners

Radboud University Nijmegen (coördinator), AstraZeneca AB (project leader), University of York , Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TEAM-IT RESEARCH SL., Simomics Limited, F. Hoffmann-la Roche AG, Bayer Tiengesellschaft, Novartis Pharma AG  ECT Oekotoxikologie GMBH, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMN), Eidgenoessische Anstalt fuer Wasserversorgung Abwasserreinigung und Gewaesserschutz (EAWAG), Leuphana Universitat Luneburg, The University of Exeter, Ecologic Institut gemeinnützige GmbH, Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v., Helsingin Yliopisto, Goeteborgs Universitet, Glaxosmithkline Research and Development Ltd., Bristol-Myers Squibb Company Corp, Sanofi-Aventis Echerche & Developpement, Institut de Recherches Internationales Servier, Eli Lilly and Company Limited, The European Medicines Agency, and Merck Sharp & Dohme Corp.

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.