Semiconductor
Semiconductor

Privacy Rules

Een geschiedenis van het Nederlandse publieke debat over digitalisering sinds de jaren 70

Dit project combineert de waardegedreven benadering van iHub om de maatschappelijke impact van digitalisering te bestuderen met de interesse in de geschiedenis van het naoorlogse publieke, politieke en bestuurlijke debat over burgerschap, transparantie en democratie. 

Het doel van het voorgestelde promotieonderzoek is om te traceren hoe 'privacy' zich heeft ontwikkeld tot een kernwaarde en dominant concept in het Nederlandse publieke debat vanaf de jaren 70. Om deze vraag te beantwoorden wordt een concept-historische studie uitgevoerd met behulp van filosofische inzichten over waardeconflicten. Dit onderzoek is deels gebaseerd op digitale analyses van parlementaire debatten en gedrukte media. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in een proefschrift dat belangrijke keerpunten en actoren in het publieke debat identificeert, patronen blootlegt in de manier waarop maatschappelijke waarden worden ingezet en met elkaar concurreren in dit debat, en de betekenisverandering reconstrueert die het begrip 'privacy' in het publieke debat heeft doorgemaakt.

Financiering

Partners

iHub

Contactinformatie

Contactpersoon