Afbeelding van het team van Wiljan Hendriks
Afbeelding van het team van Wiljan Hendriks

Professionele identiteitsontwikkeling tijdens de bacheloronderzoeksstage

TLC-voucherproject

Aanleiding

Voor studenten binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen is de bachelorstage een van de eerste momenten waarop ze in aanraking komen met het werken op een onderzoeksafdeling. Opvallend genoeg is er nog weinig bekend over de ontwikkeling van professionele identiteit tijdens dergelijke stages. Hoe kunnen stages goed bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele identiteit? 

Een professionele identiteit gaat over de mate waarin iemand zich kan identificeren met het beroep dat hij/zij uitoefent. Steeds meer onderzoek wijst erop dat een goed ontwikkelde professionele identiteit van belang is voor de motivatie en het welbevinden op een toekomstige werkplek. Als de professionele identiteit onderontwikkeld blijft, zou dat de kans op het krijgen van een burn-out kunnen verhogen.

Gewenste oplossing

Twee vragen zijn volgens het team om die reden van belang om te onderzoeken. Ten eerste is het de vraag op welke manier studenten aan de Radboud Universiteit de ontwikkeling van hun professionele identiteit beleven tijdens hun stage. Daarop aansluitend is de vraag of deze ontwikkeling wordt beïnvloed door de motivatie bevorderende basisbehoeften van competentie, autonomie en verbondenheid. 

Met kennis over deze ontwikkelingsprocessen kunnen stages worden verbeterd en studenten zich beter voorbereiden op het werkzame leven. Zo worden toekomstige onderzoekers optimaal gefaciliteerd bij hun professionele identiteitsontwikkeling.

Plan van aanpak

Met behulp van de TLC-voucher worden de eerdergenoemde vragen verder onderzocht. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een mixed methods opzet, waarbij gevalideerde vragenlijsten worden afgenomen aan het begin, midden en aan het eind van de stage. Met behulp van deze vragenlijsten wordt het niveau van professionele identiteit, motivatie en zelfeffectiviteit van de stagiaires geanalyseerd. 

Tevens zal het team focusgroepinterviews organiseren, zowel met studenten als met stagebegeleiders. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke verschillen tussen studenten die een laboratoriumstage volgen en studenten die meer vanachter een bureau hun onderzoeksstage uitvoeren. Uiteraard is er ook aandacht voor de mogelijke effecten van de huidige corona-gerelateerde omstandigheden op de stage.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de teamleider Wiljan Hendriks.