Logo of project vos.
Logo of project vos.

Project Veilig op School

Het onderzoeksproject VOS richt zich op het sociale klimaat in de klas, waarbij de invloed van onderbuikgevoelens van zowel kinderen als leerkrachten wordt onderzocht.

Elke leerkracht heeft wel eens van die vragen. Hoe weet je of een kind goed in de groep ligt en lekker in zijn vel zit? Hoe bepaal je de beste plek in de klas voor elk kind? Heeft u wel eens een onderbuikgevoel dat er iets speelt in de sfeer van de groep, maar kunt u er de vinger niet goed op leggen? 

Onderzoeksproject VOS gaat over het sociale klimaat in de klas en richt zich op vragen zoals deze. In dit onderzoek willen we specifiek onderzoeken hoe de onderbuikgevoelens van kinderen en leerkrachten en de indeling van wie naast wie zit bijdragen aan het sociale klimaat. Deze onderwerpen kunnen voor alle klassen relevant zijn, aangezien het sociale klimaat in alle klassen een rol speelt en deel uitmaakt van het dagelijkse reilen en zeilen op school. 

Resultaten

De resultaten van Project VOS worden op verschillende manieren gedeeld. Op basis van de verzamelde gegevens schrijven we artikelen die we publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Zo komt de opgedane kennis terecht bij andere onderzoekers in het onderzoeksveld en dragen we bij aan het uitbreiden van de kennisbasis over sociale dynamiek in basisschoolklassen. 

Daarnaast vinden wij het ook ontzettend belangrijk dat de kennis opgedaan met Project VOS terechtkomt in de praktijk, zodat leerkrachten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals de inzichten kunnen gebruiken en toepassen. Wij schrijven daarom ook artikelen voor vaktijdschriften. 

Haal meer uit je klasindeling – Didactief

We hebben voor Didactief een kort artikel geschreven over interviews met leerkrachten. In deze interviews zochten we uit welke doelen leerkrachten eigenlijk voor ogen hebben wanneer zij een klasindeling maken en welke strategieën ze inzetten om deze te behalen. Voor de volledige versie van dit artikel kunt u mailen naar veiligopschool [at] bsi.ru.nl (veiligopschool[at]bsi[dot]ru[dot]nl).

De klasindeling als middel om je doelen te bereiken – Tijdschrift voor Orthopedagogiek

We hebben voor Tijdschrift voor Orthopedagogiek nog een artikel geschreven over de interviews. Dit artikel is iets uitgebreider en gaat dieper in op de gevonden resultaten. 

Lespakket Tussen je oren met Vos

Aangezien psychologie geen onderdeel uitmaakt van het basisschoolcurriculum, maar leerlingen het wél razend interessant vinden, hebben wij een lespakket over psychologie ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit 8 themakaarten met lesideeën en -activiteiten rondom onderwerpen zoals de hersenen, leren, emoties en geluk. Dit lespakket is gratis beschikbaar. 

Workshop sociale dynamiek in de klas

Omdat ook onderwijsprofessionals aangeven dat sociale dynamiek een belangrijk thema is in hun werk, maar zij soms behoefte hebben aan meer kennis en handvaten over dit onderwerp, hebben wij een workshop hierover ontwikkeld. In de workshop komen onderwerpen als sociale status in de klas, het meten en monitoren van sociale relaties en het interpreteren van resultatenrapporten naar voren. 

Mail bij interesse naar het lespakket of de workshop gerust naar veiligopschool [at] bsi.ru.nl (veiligopschool[at]bsi[dot]ru[dot]nl)

Onderzoek VOS

Leer meer over over ons onderzoek, de werkwijze en onze kwaliteitsrichtlijnen voor onderzoek in scholen 

De klasindeling als middel om je doelen te bereiken

De klasindeling als middel om je doelen te bereiken.pdf

Wat proberen leerkrachten te bereiken middels hun klasindeling en hoe pakken ze dat aan? In dit document richten we ons op het belang dat leerkrachten zich bewust zijn van de impact die de klasindeling kan hebben op leerlingen.