Promotieonderzoek Carmen Schleijpen: De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arbiter

Tijdsduur
2020 tot 2025
Projecttype
Onderzoek

Carmen Schleijpen doet onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arbiter jegens de partijen bij de arbitrage naar huidig Nederlands recht. In haar onderzoek analyseert zij de positie van de arbiter jegens de partijen bij de arbitrage, onderzoekt zij de voorwaarden voor aansprakelijkheid van arbiters en inventariseert zij in verband met welk type fouten de vraag naar aansprakelijkheid van een arbiter zou kunnen rijzen. Verschillende knelpunten komen aan de orde, waaronder de reikwijdte en interpretatie van de maatstaf voor aansprakelijkheid van arbiters en de vraag of vernietiging van het arbitrale vonnis een voorwaarde is voor aansprakelijkheid van de arbiter.  

Contactinformatie