Promotieonderzoek Daniël Stein: Hoofdelijke aansprakelijkheid

Tijdsduur
2018 tot 2023
Projecttype
Onderzoek

Hoofdelijke aansprakelijkheid doet zich voor indien meerdere schuldenaren dezelfde prestatie verschuldigd zijn of verplicht zijn dezelfde schade te vergoeden. De voor hoofdelijke aansprakelijkheid relevante rechtsregels zijn verspreid te vinden over het Unierecht, het nationale materiële burgerlijk recht en het nationale burgerlijk proces- en insolventierecht. 
 
Stein onderzoekt in de eerste plaats welke invloed uitgaat van de hoofdelijkheidsregels die in het Unierecht te vinden zijn. Daarnaast onderzoekt hij op welke wijze het burgerlijk procesrecht en het insolventierecht de uitoefening faciliteren van mogelijkerwijs uit hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeiende rechten. In deze analyses beperkt Stein zich niet tot een bespreking van de geldende rechtsregels, maar onderzoekt hij ook of aan die regels gemeenschappelijke rechtsbeginselen ten grondslag liggen en welke ruimte er voor partijen bestaat om zelf invulling te geven aan hun rechtsverhouding (partijautonomie). 
 
Het promotieonderzoek is verricht binnen de onderzoeksprogramma’s ‘Onderneming en algemeen vermogensrecht’ en ‘Financiering, zekerheden en insolventie’.