Promotieonderzoek Jim van Mourik: Mediation en faillissement

Tijdsduur
2020 tot 2023
Projectleden
Projecttype
Onderzoek

Jim van Mourik werkt aan een proefschrift met de werktitel 'Mediation en faillissement'.

Bij faillissement is te weinig geld beschikbaar om alle schuldeisers te betalen. In zo’n situatie is er een veelheid aan betrokken belangen, die soms parallel lopen, en soms tegengesteld zijn. Dat is een bron van conflicten die een efficiënte en doelmatige afwikkeling van het faillissement in de weg kunnen staan. Jim onderzoekt of alternatieve vormen van geschilbeslechting, en mediation in het bijzonder, een oplossing kunnen zijn. Hij gaat in op de mogelijkheden van mediation tijdens faillissement, maar ook op de beperkingen ervan. Jim verricht daartoe literatuuronderzoek en houdt interviews met onder andere curatoren, mediators en rechters.