Promotieonderzoek Ruben Silva Kas: De civielrechtelijke handhaving van de transparantieverplichtingen uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Tijdsduur
2022 tot 2027
Projecttype
Onderzoek

Ruben Silva Kas werkt aan een proefschrift met de werktitel 'De civielrechtelijke handhaving van de transparantieverplichtingen uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)'.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) heeft geharmoniseerde publiekrechtelijke informatieverplichtingen in het leven geroepen met betrekking tot duurzaamheid in de financiële sector. De SFDR zwijgt over de civielrechtelijke consequenties van een schending van de verordening en laat deze consequenties over aan het nationale privaatrecht van de lidstaten. Tegen de achtergrond van het Unierechtelijke effectiviteitsbeginsel wordt onderzocht wat de knelpunten zijn in het Nederlandse privaatrecht bij de handhaving van de SFDR door beleggers. In dit stadium is het de verwachting dat wijzigingen van het privaatrecht tot op zekere hoogte nodig zijn, maar dat daarbij voorzichtigheid is geboden.

Contactinformatie

Contactpersoon