Psycho-biologische mechanismen van individuele verschillen in kostelijk ontwijkingsgedrag

Tijdsduur
16 oktober 2018 tot 30 november 2023
Projecttype
Onderzoek

Angst- en depressiestoornissen zijn wereldwijd de meestvoorkomende psychiatrische ziektes. Veel patiënten slagen er niet in langdurig te profiteren van de beschikbare therapieën. Een voornaamste voorspeller van slecht ziekteverloop is ontwijkingsgedrag.

Echter, wat aanzet tot kostelijk ontwijkingsgedrag is onduidelijk. Om een dieper begrip voor onderliggende psycho-biologische mechanismen te kunnen bevorderen stel ik voor een transdiagnostische patiëntengroep en een gezonde controlegroep te testen in een nieuw hoge-prikkel model gecombineerd met moderne affectieve neurowetenschappelijke techniek die gebreken in voorgaand onderzoek kan oplossen. Experiëntiële, psycho-biologische markers van ontwijkingspatronen zullen worden geïdentificeerd en er zal patroonanalyse plaatsvinden om bruikbaarheid in het echte leven vast te stellen.

Contactinformatie