Maria Petyt
Maria Petyt

“Pursuit of holiness” in the Provincia Belgica Flandrica during the second half of the seventeenth century

Na de godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw ging de rooms-katholieke kerk in de zeventiende eeuw door een proces van consolidatie en identiteitsvorming. Het oogmerk daarbij was de garantie van een orthodoxe geloofsverkondiging. Dit proces ging gepaard met een intense zoektocht naar heiligheid in alle gelederen van de kerk. In het project ‘Pursuit of holiness’ wordt - in samenwerking met het Institutum Carmelitanum in Rome - het heiligheidsstreven onderzocht van enkele toonaangevende karmelieten binnen de Vlaams-Belgische provincie van de Oude Observantie. Het project bestaat uit vier sub-projecten: de publicatie (Latijn/Italiaans) van brieven die de provinciale overste, Michael a S. Augustino, stuurde naar een medebroeder in Rome (1); de publicatie van een Engelse vertaling van het autobiografische levensverhaal van de mystica Maria Petyt (2); een beschrijving van de Oefening van de Tegenwoordigheid Gods, zoals gedoceerd door Michael a S. Augustino (3) en een analyse van vrouwelijke heiligheidsmodellen in de serie ‘De stralen van de sonne van den H. vader en propheet Elias, dese eeuwe verspreydt …’ van Jacobus a Passione Domini (4). 

In elk van deze sub-projecten wordt een specifieke invalshoek van het karmelitaanse streven naar heiligheid onderzocht: in de bestuurlijke verantwoordelijkheid om het geestelijk leven binnen de Karmel naar een hoger niveau te tillen (1), in de weerslag die het heiligheidsstreven vond in het levensverhaal van een mystica (2), in de vorming van novicen (3) en in de culturele heiligheidsmodellen van die periode.

Resultaten

De publicatie van de brieven van Michael a S. Augustino wordt verwacht in 2026. De publicatie van de Engelse vertaling van het 'Leven vande weerdighe Moeder Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt' wordt verwacht in 2027.

Partners

Nederlandse Karmelprovincie en het Institutum Carmelitanum.

Contactinformatie