Alexander Khajetoorians in het Scanning Probe Microscopy lab
Alexander Khajetoorians in het Scanning Probe Microscopy lab

Quantifying electron-electron forces at the atomic scale

Tijdsduur
2021 tot 2025
Projectleden
dr. N. Hauptmann (Nadine) , Nikhil Seeja Sivakumar
Projecttype
Onderzoek

De quantumfases van materie in nieuwe 2D-materialen vertonen fascinerende gecorreleerde elektroneigenschappen, zoals onconventionele supergeleiding, nieuwe isolerende fases en exotische magnetische ordeningen. Deze verschijnselen zijn een bron van nieuwe vormen van energie-efficiënte technologieën, en vereisen fundamenteel begrip en verkenning van deze materiaalklassen.  

Wetenschappers worstelen al langer met de onvoorspelbaarheid van zulke materialen. Een beter begrip van de rol van de elektroneninteracties is daarom nodig. Om dit te realiseren zal het onderzoeksteam gebruik maken van een nieuwe experimentele methode (genaamd JAQ), gebaseerd op verschillende hoge-resolutie scanning probe microscopy technieken. Hiermee kunnen tegelijkertijd de magnetische, elektronische en geometrische structuur van de 2D-materialen op atomaire schaal bestudeerd worden.

Energiezuinige dataopslag en dataverwerking

Het project zal de ordening van atomaire lading en spin kwantificeren op overgangen tussen verschillende quantumfases in drie klassen van geijkte 2D-materialen: gedraaide dubbellagen, gecorreleerde quasi-2D verbindingen en 2D magnetische materialen.

Uiteindelijk kan de nieuwe fundamentele kennis leiden tot innovaties in de materiaalkunde. De opgedane kennis kan gebruikt worden om nieuwe materiaalsystemen te ontwerpen voor toekomstige energiezuinige technologieën voor dataopslag en dataverwerking.

Dit project is een samenwerking tussen experimentele en theoretische experts in gecorreleerde materialen. Het team zal samenwerken met academische groepen van University of Twente, University of Groningen, University of Trieste en met het Villum Centre of Excellence for Dirac Materials van Aarhus University.

Lees meer over het project op de website van Cordis.

Financiering

ERC Starting Grant

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.