Recherchepraktijken: Een onderzoek naar recherchewerk en recherchecultuur

Tijdsduur
1 november 2020 tot 1 november 2025
Projecttype
Onderzoek

Het project betreft een PhD-onderzoek naar de cultuur binnen de Nederlandse recherche. In het bijzonder gaat het onderzoek over de vraag of en op welke wijze een eventuele recherchecultuur een rol speelt bij het ontstaan van knelpunten en spanningen in de (kwaliteit van de) opsporing.

Specifiek wordt onderzocht hoe rechercheurs in hun dagelijks werk omgaan met spanningen en dilemma's en welke gedeelde opvattingen, regels, waarden en normen over recherchepraktijken daarbij van belang zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de invloed van die opvattingen op de (kwaliteit van de) opsporing.

Resultaten

Schaik, A.H. van (2022). Hoe ‘blauw’ is de recherche? Een onderzoek naar de drie recherche-identiteiten. Cahiers Politiestudies, 17-40.

Schaik, A.H. van (2022). Dweilen met de kraan open. De gevolgen van het capaciteitstekort bij de recherche. Actioma, 2022 (217), 15-21.

Contactinformatie