Painting by Bengt_Nordenberg - Tiondemöte i skåne
Painting by Bengt_Nordenberg - Tiondemöte i skåne

Redefining the Region

De transnationale dimensies van de streek

Regionale identiteit is een actueel onderwerp. De hernieuwde belangstelling voor de regio kan deels gezien worden als een reactie op immigratie en globalisering en wordt vaak aangewakkerd door populisme. Wetenschappelijk onderzoek naar regionalisme in de negentiende en vroege twintigste eeuw heeft de populariteit van de representatie van de regio, zoals streekliteratuur, geïnterpreteerd als een uiting van opkomend nationalisme.

Dergelijke interpretaties zien echter over het hoofd dat regionalisme in wezen ook een transnationaal fenomeen is. Typische streekthema's, -beelden en -verhalen circuleerden binnen Europa en daarbuiten. Door herdrukken in tijdschriften, buitenlandse edities en vertalingen richtten schrijvers van streekliteratuur en hun uitgevers zich bovendien op een internationaal publiek, terwijl ze zich soms ook op een positieve manier bezighielden met kwesties als migratie en kosmopolitisme.

Project

Redefining the Region onderzoekt de transnationale dimensies van de streek in de lange negentiende eeuw. In vijf deelprojecten met een reeks unieke casestudies analyseren onderzoekers mediapresentaties van regio's en streekliteratuur in Europese en trans-Atlantische kaders. Door de circulatie van zowel teksten en beelden als de internationale verspreiding van genreconventies in kaart te brengen, zal het project ons inzicht in de regio en haar raakvlakken met multiculturalisme en globalisering herdefiniëren.

Het project laat zien hoe 'de streek' de vorming van identiteit en gemeenschap beïnvloedde op verschillende schalen, van lokaal tot transnationaal. Als zodanig zal het ons meer inzicht geven in culturele overdracht en in de bijdrage van diasporagemeenschappen aan culturele productie en identiteitsvorming. Deze resultaten zullen gedeeld worden op verschillende manieren, waaronder een database van streekmateriaal, educatieve bronnen en een virtuele tentoonstelling.

Meer weten?

Wil je meer weten over het theoretisch kader dat we in dit project gebruiken? Wat onze doelstellingen zijn? Of hoe we maatschappelijke impact maken met ons werk en de resultaten die daaruit voortvloeien? We vertellen je er graag meer over! Stuur een e-mail naar marguerite.corporaal [at] ru.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Volg ons op social media

Onze Facebookpagina

Deelprojecten

“Exposition Universelle. – Section Hollandaise: Types et Costumes Populaires, Dans Le Palais du Champ-de-Mars.” L’Univers Illustré (28 September 1878), p. 617. Image retrieved from Gallica.

De transnationale dimensies van de regio in Europese geïllustreerde tijdschriften, 1842-1900

Dit project onderzoekt de transnationale dimensies van de regio in Europese geïllustreerde tijdschriften van 1842 tot 1900.

Jacob Jan Cremer, “Kerk bij een Rivier” (1844)

Streekliteratuur in Vlaanderen en Nederland, 1851-1914: Transnationaal perspectief

Dit onderzoeksproject onderzoekt negentiende-eeuwse Nederlandse streekliteratuur vanuit een transnationaal perspectief.

A.Heaton Cooper, “Cottage by the sea, Renvyle“, in Frank James Mathew, Ireland (London: AS . & C. Black, 1916).

Streekliteratuur, de Irish Revival en transnationalisme, 1882-1914

Dit project onderzoekt in welk opzicht streekliteratuur uit 1882-1914 breekt met het nationale kader om transnationale kwesties aan de orde te stellen.

Berthold Auerbach; Fredrika Bremer; Selma Lagerlöf; Henryk Sienkiwicz

Europese streekliteratuur in transnationale contexten, 1830-1914

Het project Europese streekliteratuur in transnationale contexten, 1830-1914 onderzoekt de (her)publicatie- en vertaaltrajecten van een selectie Britse, Ierse, Franse en Italiaanse 'regionale' teksten of teksten 'uit de streek'.

Engraving, building Der Deutsche Correspondent, East Baltimore Street, Baltimore (1869)

Schrijven over Europese regio's in de trans-Atlantische wereld, 1845-1914

Om de rol van regionalisme in wording en vermarkting van diasporische identiteiten beter te begrijpen, onderzoekt dit deelproject twee manieren waarop Duitse en Ierse regio's een rol speelden op de Noord-Amerikaanse literaire markt.

Resultaten

The Regional Fictions Podcast

Luister naar onze podcast

Travelling Regions: Regional Stories in the Long Nineteenth Century

Zie de digitale tentoonstelling

Financiering

NWO Research programme Vici SGW

Partners

Adviesraad

 • Prof. dr. Joost Augusteijn (Universiteit Leiden)
 • Dr. Claire Le Foll (University of Southampton)
 • Prof. dr. Dirk de Geest (KU Leuven)
 • Prof. dr. Laurence Gourievidis (University of Clermont Auvergne)
 • Prof. dr. Peter Gray (Queen’s University Belfast)
 • Prof. dr. Mary Hammond (University of Southampton)
 • Dr. Raphaël Ingelbien (KU Leuven)
 • Dr. William Jenkins (York University, Toronto)
 • Prof. dr. Lotte Jensen (Radboud Universiteit)
 • Prof. dr. Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Margaret Kelleher (University College Dublin)
 • Dr. Emily Mark-FitzGerald (University College Dublin)
 • Prof. dr. Michèle Martin (Carleton University, Ottawa)
 • Prof. dr. Gerardine Meaney (University College Dublin)
 • Prof. dr. James Murphy (Boston College)
 • Dr. Andrew Newby (University of Jyväskylä)
 • Dr. Marianne van Remoortel (Universiteit van Gent)
 • Dr. Tom Sintobin (Radboud Universiteit)
 • Prof. dr. Dolly Verhoeven (Storia; Radboud Universiteit)

Maatschappelijke partners

 • EUROCLIO, Den Haag, Nederland
 • Irish College, Leuven, België
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, België
 • Red Star Line Museum, Antwerpen, België
 • Irish Heritage Trust, Dublin, Ierland
 • National Museums Northern Ireland, Verenigd Koninkrijk
 • Boston College, Boston, Verenigde Staten
 • Ireland Park Foundation, Toronto, Canada

Contactinformatie