Person holding a lightbulb before a sunset
Person holding a lightbulb before a sunset

Redeneren met argumenten

Culturele variabiliteit tegenover universaliteit
Tijdsduur
1 januari 2020
Projecttype
Onderzoek

Hoe mensen redeneren met argumenten wordt slecht begrepen. In de argumentatieleer zijn normen voor de kwaliteit van argumenten opgesteld. Deze normen stellen hoe mensen met argumenten zouden moeten redeneren. Een belangrijke vraag is in hoeverre mensen daadwerkelijk gevoelig zijn voor argumenten die de kwaliteitsnormen respecteren en voor argumenten die de kwaliteitsnormen niet respecteren. Aan de hand van steekproeven van deelnemers met verschillende culturele achtergronden kan onderzocht worden in hoeverre het redeneren met argumenten (deels) cultuurafhankelijk of universeel is.

Contactinformatie