Close up of brush and paint
Close up of brush and paint

Rembrandt Documentenproject

Tijdsduur
2020
Projectleden
Projecttype
Onderzoek

Het Rembrandt Documentenproject (RemDoc) is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen, Het Rembrandthuis in Amsterdam en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het doel is het creëren van een nieuwe digitale omgeving voor het raadplegen, analyseren en interpreteren van oorspronkelijk geschreven en gedrukte documenten met betrekking tot het leven en de kunst van de wereldberoemde Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn (1606-1669). 

Project

De Radboud Universiteit Nijmegen lanceerde het Rembrandt Documentenproject (RemDoc) om een broodnodige infrastructuur te bieden waarmee alle documenten die relevant zijn voor de studie van Rembrandt toegankelijk worden op een manier die geschikt is voor de moderne kunstgeschiedenis. Het hart van RemDoc wordt gevormd door originele documenten uit de periode van 1475 tot circa 1750. RemDoc bevat geen latere Rembrandt-documenten omdat die na 1750 aanzienlijk zijn veranderd. Teksten worden steeds meer interpretatief in plaats van feitelijk en de beschrijvingen van schilderijen in veilingcatalogi worden al snel minder betrouwbaar.

Documenten

RemDoc heeft als doel het verzamelen en beschikbaar maken van alle bekende documenten die betrekking hebben op Rembrandt, als persoon en als kunstenaar, en op zijn voorouders en familieleden. Het project onderschrijft een moderne en inclusieve definitie van de term 'document'. RemDoc bevat bijvoorbeeld uittreksels uit doop-, trouw- en begraafregisters; een klein aantal brieven van Rembrandt zelf; notariële akten zoals contracten, boedelinventarissen, schuld- en kredietregisters; en inscripties op tekeningen en etsen van Rembrandt, zijn opdrachtgevers en verzamelaars. RemDoc bevat ook advertenties van veilingen in kranten en verwijzingen naar Rembrandt in contemporaine poëzie. Tot nu toe omvat het aantal originele documenten dat is geïdentificeerd voor het RemDoc-initiatief ongeveer 1500 items en er worden nieuwe releases verwacht. De RemDoc-omgeving heeft een dynamische inhoud zodat nieuw ontdekte documenten en nieuwe annotaties gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Ook is de interface gebruiksvriendelijk, met veel mogelijkheden voor onderzoekers om gebruik te maken van beeldlinks en database-informatie. RemDoc is in de eerste plaats bedoeld als omgeving voor onderzoekers in de academische wereld en musea, maar de resultaten van het project zullen ook interessant zijn voor het grote publiek.

RemDoc.org

Waarde van het project

De belangrijkste waarde van RemDoc is niet de omvang van de documentencollectie, maar de diepgang waarmee de documenten zijn gekoppeld en het gemak waarmee ze toegankelijk worden. RemDoc biedt ook links naar de grote verzameling geschriften over Rembrandt die na 1750 zijn gepubliceerd. Tenslotte biedt de RemDoc-omgeving toegang tot andere databases en digitale collecties met afbeeldingen en fysieke gegevens over Rembrandts kunstwerken. RemDoc is compatibel met bestaande en toekomstige digitale onderzoeksplatforms voor kunsthistorici.

Partners

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 

  • The Rembrandt Databaseproject (link: http://rembrandtdatabase.org), gecoördineerd door RKD, is een interinstutionele onderzoeksbron voor informatie en documentatie over schilderijen van Rembrandt – of aan hem toegeschreven, nu of in het verleden – in musea over de hele wereld. The Rembrandt Database is toegankelijk voor iedereen, maar focust zich op academische en museumprofessionals en studenten. The Rembrandt Database en RemDoc focussen op verschillende types documentatie voor de bestudering van Rembrandts kunst. De documenten en informatie op beide websites vullen elkaar aan. The Rembrandt Database and RemDoc verkennen momenteel de mogelijkheden om de informatie en documentatie op beide plekken toegankelijk te maken voor onderzoekers op een geïntegreerde manier. 
  • Stadsarchief Amsterdam / Amsterdam City Archives)
  • Regionaal Archief Leiden / Regional Archives Leiden (RAL) 
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Universiteit Utrecht (UU)