Football team of NEC in 1958, with Antillean crowd favourites Pedro Koolman and Moises Bicentini on the right
Football team of NEC in 1958, with Antillean crowd favourites Pedro Koolman and Moises Bicentini on the right

Re/Presenting Europe

Populaire Representaties van Diversiteit en 'Belonging'

Wie telt er als Europeaan? En wanneer? Wie of wat maakt Europa?

De Radboud Universiteit is onderdeel van een breed consortium dat het verleden en heden van Europa bestudeert op een manier waarop diversiteit en (postkoloniale) migraties centraal staan. Op deze universiteit richten we ons op sportgeschiedenis om zaken rondom 'belonging', in- en uitsluiting, identiteitsvorming, en nationale representatie te bestuderen. Naast de negatieve rol van etnische stereotypering, kijken we naar de positieve impact die sport heeft gehad op Europese gemeenschappen. Sport brengt mensen samen en kan een nieuwe en inclusieve vorm van samenzijn tot stand brengen voor diverse Europese gemeenschappen.

In dit project werkt de Radboud Universiteit samen met verschillende organisaties, zowel in Europa als in het Caribisch gebied.

Subproject Belonging, Representatie, Creolisering

Belonging, Representatie, Creolisering

Gericht op de sociale en culturele geschiedenis van honkbal analyseert dit onderzoeksproject hoe de sport een rol heeft gespeeld in processen van 'belonging', discriminatie en uitsluiting.

Financiering

Partners

University of Curaçao

Contactinformatie

Contactpersoon