Woman tends to washing hanging on the porch of her wooden shack on stilts in Indonesia
Woman tends to washing hanging on the porch of her wooden shack on stilts in Indonesia

Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE)

Dit project heeft als doel om voor een inclusief bestuur een stappenplan te ontwikkelen dat een hervorming van Indonesische steden teweegbrengt. Dit stappenplan streeft naar het bieden van meer sociaal-ecologische weerbaarheid tegen watergerelateerde rampen. We richten ons op het bestuderen van sociaal-ecologische interacties in sloppenwijken op drie verschillende locaties in Indonesië: Pontianak, Manado en Bima. Samen vertegenwoordigen deze steden de belangrijkste sociale- en waterproblemen die Indonesische steden aangaan. 

Daarom bouwen we een model waarin zowel mens als water is geïntegreerd. De resultaten zullen helpen bij het ontwikkelen van een veranderingsstrategie die bestaat uit: een (online)leerprogramma, training voor trainers, workshops, alsmede een routekaart voor het ontwikkelen van een inclusief bestuursplan dat zowel maatschappelijke als technische oplossingen integreert.

Dit kan een leidraad zijn voor een meer inclusief bestuur om samen veerkrachtige Indonesische sloppenwijken te creëren. Het is ook de bedoeling dat deze aanpak voor de wateruitdaging wordt toegepast in hele stedelijke regio's, zowel oude als nieuwe regio’s, en in regio’s die nog in de maak zijn (zoals de voorgestelde nieuwe Indonesische hoofdstad).

Resultaten

Inclusive governance for sustainable urbanization. Changing our future through co-creative processes. Online Panel at WINNER Conference, 27 October 2019

 

Financiering

The Dutch Research Council (NWO) and the Indonesian Ministry of Research and Technology/National Agency for Research and Innovation (RISTEKBRIN), finances this joint research project under the MERIAN programme ‘regional planning and sustainable urbanisation’. We receive further financial support from LPDP, Radboud University, Universitas Indonesia, Yayasan HIVOS and Deltares

Partners

Contactinformatie