AI analysing human voice
AI analysing human voice

Responsible AI for Voice Diagnostics (RAIVD)

Projectbeschrijving

AI-gebaseerde stemdiagnostiek analyseert gesproken audio. Ze worden gebruikt in de gezondheidszorg om ziekten te monitoren en in het onderwijs om het leren te begeleiden. Momenteel heeft AI die diagnose stelt op basis van de menselijke stem echter twee tekortkomingen. Ten eerste kampt het met een capaciteitstekort, dat wil zeggen, het ontbreekt aan brede toepasbaarheid. Ten tweede heeft het te maken met een verantwoordelijkheidstekort, dat wil zeggen, het brengt gebruikers in gevaar omdat het privacy niet voldoende prioriteit geeft. Het doel van dit project is om verantwoordelijke AI voor stemdiagnostiek te ontwikkelen die beide van deze tekortkomingen zal overbruggen. We leveren twee belangrijke wetenschappelijke bijdragen aan de stand van zaken in AI. Ten eerste gebruiken we principes en praktijken van data-gerichte AI om de mogelijkheden van op stem gebaseerde AI uit te breiden, en ten tweede ontwikkelen we geavanceerde informatie minimalisatie om verantwoordelijke AI te bereiken die privacyrisico's aanpakt. Terwijl eerdere werkzaamheden de nadruk hebben gelegd op algoritmen boven gegevens bij het streven naar verbetering van de prestaties en informatie-gretige benaderingen hebben gevolgd die in strijd zijn met privacy, zal het voorgestelde project de stand van de techniek vooruit helpen in de gezondheidszorg met betrekking tot de diagnose en behandeling van neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer en Parkinson) en in het onderwijs met betrekking tot lees- en uitspraakvaardigheden. Het bevordert offline diagnose op basis van vooraf opgenomen spraakgegevens en online diagnose, inclusief monitoring en begeleiding, via gesproken interactie, dat wil zeggen, als een spraakbot. Het project bestaat uit een reeks van zes onderling verbonden promotieonderzoeken die de stemgebaseerde AI aanzienlijk verbeteren om een breder scala aan mensen te bedienen met een bredere reeks behoeften voor diagnose en interactie.

Financiering

Partners

Radboudumc en NOLAI

Contactinformatie