Foto van twee orthodoxe religieuze posters
Foto van twee orthodoxe religieuze posters

Rewriting Global Orthodoxy

In de afgelopen vijftig jaar hebben Oriëntaals-orthodoxe christenen (Armeens, Koptisch, Syrisch-orthodox, Ethiopisch en Eritrees) uit het Midden-Oosten en Afrika zich gevestigd in Europa, op de vlucht voor oorlogsgeweld en maatschappelijke spanningen. Een belangrijk aspect van de religieuze praktijken van deze transnationale oriëntaalse gemeenschappen is hun nadruk op het schrijven en publiceren van teksten. Dit zijn traditionele religieuze teksten (zoals liturgische of historische teksten), opnieuw vertaalde versies van deze teksten, en soms ook compleet nieuwe teksten (zie afbeeldingen).

Van simpele pamfletten en boeken tot geavanceerde internetproducties met beeld en geluid: deze tekstuele praktijken proberen allemaal het religieuze erfgoed over te brengen op een nieuwe generatie in een transnationale en mondiale context.

Integratie in Europa

Deze teksten zijn wetenschappelijk onderbelicht gebleven, omdat ze te populair of te recent zijn voor onderzoekers van schriftelijke religieuze tradities, en te veel tekst voor sociologen en antropologen die zich bezighouden met transnationale gemeenschappen. Ze vormen echter een cruciale bron voor het bestuderen van deze gemeenschappen en hun integratie in Europa, ook omdat in deze teksten de interactie tussen de verschillende oriëntaalse gemeenschappen en tussen deze gemeenschappen en andere christelijke tradities duidelijk zichtbaar wordt.

Dit project gebruikt deze tekstuele praktijken daarom als belangrijkste bron om in beeld te brengen en beter te begrijpen hoe oriëntaalse christenen hun positie in de Europese samenleving vormgeven, en hoe ze daarmee bijdragen aan de transformatie van hun eigen transnationale kerken en die van de Orthodoxe kerken wereldwijd.

Aankomende evenementen

rewriting global orthodoxy

Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Orthodox Communities in a Transnational World (Conference)

De conferentie wordt georganiseerd als onderdeel van de laatste fase van het ERC-Adv project Rewriting Global Orthodoxy : Oriental Orthodox Christians in Europe, 1970-2020, Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en...

Financiering

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 834441 GlobalOrthodoxy).

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoekers.