Risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief

Tijdsduur
2019 tot 2026
Projectleden
prof. mr. Henny Sackers (begeleider) , prof. mr. Corjo Jansen (begeleider)
Projecttype
Onderzoek

De centrale vraagstelling in het onderzoek luidt: Hoe heeft de risicobeheersing inzake legaal particulier vuurwapenbezit zich in wetshistorisch en juridisch-bestuurwetenschappelijk perspectief in Nederland ontwikkeld in de periode 1890-2022?

Ter beantwoording van deze vraagstelling worden de volgende aspecten betrokken:

  • de verschillende actoren die hierin een rol hebben gespeeld;
  • welke maatschappelijke gebeurtenissen/incidenten invloed hadden op het wetgevingsproces;
  • de wijzigingstermijn na deze maatschappelijke gebeurtenissen/incidenten;
  • de vraag of hierbij sprake was van een risico-regelreflex;
  • eventuele invloeden vanuit de Europese Unie en/of elders.

Financiering

Zelf gefinancierd (buitenpromotie)

Contactinformatie

johrimaat.nl/onderzoek

Contactpersoon