Protestaffice olympische spelen met bom en de tekst "Amsterdam Never. Sine panem et non circenses.'
Protestaffice olympische spelen met bom en de tekst "Amsterdam Never. Sine panem et non circenses.'

Roepen om een time-out

De globalisering van het protest tegen grote sportevenementen, jaren zestig tot heden

Protest en sport lijken tegenwoordig bijna synoniemen, van atletenactivisme in solidariteit met Black Lives Matter tot protest tegen sportevenementen in autoritaire staten. Maar hoe is sport zo'n aanlokkelijk platform voor protest geworden? Waarom zijn mensenrechten en sportevenementen nu twee kanten van dezelfde medaille? Waarom omarmen het IOC en de FIFA mensenrechten en ecologische duurzaamheid nu, terwijl ze beide tot voor kort categorisch afwezen als 'politiek'? 

Dit project onderzoekt hoe en waarom het publieke protest tegen de organisatie van megasportevenementen, en in het bijzonder de Olympische Spelen en het FIFA WK Voetbal, vanaf de jaren zestig tot nu is ontstaan en transnationaal is geworden. Het onderzoek richt zich op lokaal stads- en milieuprotest en grensoverschrijdend protest rond mensenrechten en politieke kwesties. In dit project wordt onderzocht op welke manieren internationale sportorganisaties en gastlanden in de loop der tijd op het verzet hebben gereageerd. Op deze manier wil dit proefschrift de onderzoeksterreinen politieke, protest en sportgeschiedenis enerzijds en onderzoek naar sociale bewegingen en internationale organisaties anderzijds samenbrengen. 

Resultaten

Paul Reef, ''Sport en mensenrechten. Argentinië 1978', in Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland, red. L. Heerma van Voss e.a. (Amsterdam: Ambo|Anthos, 2022), 631-637.

Paul Reef, ''Sport en mensenrechten. Argentinië 1978', in Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland, red. L. Heerma van Voss e.a. (Amsterdam: Ambo|Anthos, 2022), 631-637.

Paul Reef, ''Spelen boycotten? Pak liever de sportbonden aan'', Trouw​, 15 December 2021.

Paul Reef, ‘’Over mensenrechten, mega-sportevenementen en politiek’’, Sport Knowhow XL, 8 June 2021

Paul Reef, ‘’Geschiedenis leert dat sportboycots er wel degelijk toe doen’’, de Volkskrant, 3 March 2021

Paul Reef, ‘’NOlympics in Amsterdam! De strijd over de stedelijke ruimte en het stedelijke krachtenveld rondom Amsterdams Olympische kandidatuur, 1984-1986’’, Tijdschrift voor Geschiedenis 133, no. 4 (2020): 659-686

Paul Reef, ‘’Sport op het snijvlak van transnationale en politieke geschiedenis’’, [Book review The Ideals of Global Sport. From Peace to Human Rights]. Tijdschrift voor Geschiedenis 133, no. 3 (2020): 585-587

Financiering

Contactinformatie

Contactpersoon