Radboud Students at a Lecture
Radboud Students at a Lecture

Rol en invloed van een tweede taal op studieprestaties in het hoger onderwijs

Tijdsduur
1 juni 2014 tot 30 juni 2023
Projecttype
Onderzoek

Deze studie heeft de uitdagingen, voordelen en nadelen onderzocht van studeren in een taal die niet je moedertaal is, vanuit het standpunt van de anderstalige studenten zelf, maar ook vanuit het standpunt van andere deelnemers die te maken hebben met anderstaligheid in communicatie in een academische omgeving. Onze voornaamste focus lag op de rol van taal.

Het doel van dit project was om het studiesucces van studenten in een academische onderwijsomgeving te onderzoeken wanneer ze op academisch niveau moeten werken in een andere taal of andere talen dan hun moedertaal. We hebben de Engelse situatie onderzocht, in het bijzonder de situatie voor Duitse studenten aan een Nederlandse universiteit. Deze groep studenten is als voorbeeld genomen vanwege de homogeniteit en de aantallen.

De meeste Duitse studenten aan de Radboud Universiteit schrijven zich in voor een studie psychologie waarbij de voer- en toetstaal Nederlands is en een deel van de literatuur in het Engels; daarom is beheersing van het Nederlands en Engels vereist. We hebben bepaald wat voor soort academische geletterdheid nodig is. In eerdere onderzoeken (Pitkänen et al. 2012) gaven studenten aan dat het omgaan met de onderwijstaal een uitdaging was die veeleisend en problematisch was voor sommigen, maar niet voor iedereen.

De data bestonden aanvankelijk uit kwantitatieve gegevens via enquêtes over de opleidings- en taalachtergrond en vervolgens over studiesucces; kwalitatieve data zijn verkregen via interviews met studenten en onderwijzend personeel. Tot slot zijn taalvaardigheidsdata in schriftelijke examens geanalyseerd.