Demonstrators on the Malieveld, The Hague, 1983
Demonstrators on the Malieveld, The Hague, 1983

Ruimte voor protest

Botsingen tussen democratie en openbare orde in Nederland, 1919 tot heden
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 september 2025
Projecttype
Onderzoek

'Ruimte voor protest' onderzoekt op decentraal niveau hoe democratie en openbare orde botsten in praktijken van en discussies over protest sinds 1919. Wat leert deze botsing ons over de ruimte voor protest in Nederland in de 20e eeuw, over de veranderingen die daarin zijn opgetreden, en de vormen en opties die zijn uitgesloten of toegenomen?

'Ruimte voor protest' toetst daarbij de hypothese dat de belangenafweging tussen democratie en openbare orde niet primair en zeker niet alleen wordt bepaald door formele juridische kaders, maar door politiek-historische factoren.

Het centrale doel van het project is om, met behulp van deze factoren, de patronen te verklaren die zich voordoen in de onderlinge interactie tussen protesterende burgers en overheid.

Financiering

KNAW Fonds Staatsman Thorbecke

Contactinformatie

carla.hoetink@ru.nl

Contactpersoon